ННІ ЕМ

  nmr-z-yakosti@nuwm.edu.ua

Склад науково-методичної ради з якості освіти

навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП

Голова науково-методичної ради з якості ННІЕМ Ковшун Наталія Едуардівна д.е.н., директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту
Заступник ГоловиМазур Наталія Олексіївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва, керівник ОПП «Управління персоналом та економіка праці» другого (магістерського) рівня, заступник директора ННІЕМ на громадських засадах
Секретар Мороз Еліна Григорівнак.е.н., доцент кафедри менеджменту, координатор забезпечення якості ННІЕМ

Члени науково-методичної ради з якості

Якубовська Світлана Святославівнак.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін, керівник групи забезпечення спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», керівник ОПП «Педагогіка вищої школи» другого (магістерського) рівня
Сокаль Валентина Анатоліївнак.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін, керівник ОПП «Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю», другого (магістерського) рівня
Олексін Юрій Петровичд.пед.н., завідувач кафедри суспільних дисциплін, керівник групи забезпечення спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)», керівник ОПП«Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) рівня
Міщук Галина Юріївнад.е.н., завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва, керівник групи забезпечення спеціальності 051 «Економіка», керівник ОНП «Управління персоналом та економіка праці» другого (магістерського) рівня
Нікитенко Дмитро Валерійовичд.е.н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, керівник ОНП«Економіка» третього(освітньо-наукового) рівня
Рощик Ірина Анатоліївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва, керівник ОПП«Бізнес-аналітика» першого (бакалаврського) рівня
Юрчик Галина Миколаївнак.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва, керівник ОПП«Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня
Волошин Володимир Степановичк.е.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики, керівник ОПП«Інформаційні технології в бізнесі» другого (магістерського) рівня
Кардаш Оксана Любомирівнак.е.н., доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики, керівник ОПП «Економічна кібернетика» першого(бакалаврського) рівня
Позняковська Наталія Миколаївнак.е.н., завідувач кафедри обліку і аудиту, керівник групи забезпечення спеціальності 071 «Облік та оподаткування», керівник ОПП «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня
Зубілевич Світлана Яківнак.е.н., професор кафедри  обліку і аудиту, керівник ОПП «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня
Сиротинська Алла Павлівнак.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту, заступник директора ННІЕМ на громадських засадах
Мельник Леонід Васильовичд.е.н., професор кафедри фінансів і економіки природокористування, керівник групи забезпечення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», керівник ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти
Мельник Лариса Михайлівнак.е.н., доцент кафедри фінансів і економіки природокористування, керівник ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Качан Олена Іванівнак.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, керівник групи забезпечення спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», керівник ОПП «Міжнародний бізнес»першого (бакалаврського) рівня
Жемба Алла Йосипівнак.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, керівник ОПП «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня
Шпак Світлана Григорівнак.психол.н., доцент кафедри суспільних дисциплін, керівник групи забезпечення спеціальності керівник ОПП «Психологія» першого (бакалаврського) рівня
Ставицький Олег Олексійовичд.психол.н., професор кафедри суспільних дисциплін, керівник ОПП «Психологія» другого (магістерського) рівня
Мальчик Мар’яна Василівнад.е.н., завідувач кафедри маркетингу, керівник групи забезпечення спеціальності 075 «Маркетинг», керівник ОНП «Маркетинг» третього (освітньо-наукового) рівня
Мартинюк Оксана Володимирівнак.е.н., доцент кафедри маркетингу, керівник ОПП «Маркетинг» другого (магістерського) рівня
Попко Олена Володимирівнак.е.н., доцент кафедри маркетингу, керівник ОПП «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня
Наконечна Ольга Павлівнад.філос.н., завідувач кафедри філософії, керівник групи забезпечення спеціальності 031 «Релігієзнавство», керівник ОПП «Релігієзнавство» першого (бакалаврського) рівня
Залужна Алла Євгенівнад.філос.н., професор кафедри філософії, керівник групи забезпечення спеціальності034 «Культурологія», керівник ОПП«Міжнародні культурні зв’язки та міжкультурні комунікації» першого (бакалаврського) рівня
Коберська Тетяна Ананіївнаканд.філос.н., доцент кафедри філософії, керівник ОПП «Креативна та цифрова культура» першого (бакалаврського) рівня
Галич Валентина Миколаївнад.філол.н., професор кафедри українознавства, керівник групи забезпечення спеціальності 061 «Журналістика», керівник ОПП «Журналістика та соціальні комунікації» першого (бакалаврського) рівня
Малевич Леся Дмитрівнаканд. філол. наук, завідувач кафедри українознавства
Цецик Ярослав Петровичк.і.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, керівник групи забезпечення спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», керівник ОПП «Управління інформаційними комунікаціями» першого (бакалаврського) рівня
Тихончук Леся Хотіївнад.держ.упр., в.о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, керівник групи забезпечення спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», керівник ОПП«Місцеве самоврядування» другого (магістерського) рівня
Антонова Світлана Євгеніївнак.е.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, керівник ОПП «Публічне управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня
Дробко Едуард Васильовичк.держ.упр., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, керівник ОПП ОПП «Державна служба» другого (магістерського) рівня
Кожушко Леонід Федоровичзавідувач кафедри менеджменту, керівник групи забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент», керівник ОППОПП «Менеджмент»першого (бакалаврського) рівня
Костюкевич Руслан Миколайовичк.е.н., доцент кафедри менеджменту керівник ОПП «Управління проектами» другого (магістерського) рівня
Ляхович Ольга Олександрівнак.е.н., в.о. завідувача кафедри фінансів і економіки природокористування, керівник ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» другого (магістерського) рівня, координатор з якості кафедри фінансів та економіки природокористування
Пахаренко Ольга Володимирівнак.е.н., доцент кафедри менеджменту, керівник ОПП «Менеджмент інноваційної діяльності» другого (магістерського) рівня, заступник директора ННІЕМ на громадських засадах
Скрипчук Петро Михайловичд.е.н., професор кафедри менеджменту, керівник ОПП «Менеджмент природоохоронної діяльності» другого (магістерського) рівня
Судук Олена Юріївнак.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту, керівник ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» другого (магістерського) рівня
Фроленкова Надія Анатоліївна

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, керівник ОПП «Управління навчальним закладом» другого (магістерського) рівня

Щербакова Анастасія Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту.

Кушнір Ніна Борисівна, к.е.н., завідувач кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, керівник групи забезпечення спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», керівник ОПП «Економіка туристичного, готельного та ресторанного бізнесу» першого (бакалаврського) рівня.

Кузнєцова Тетяна Володимирівна керівник, к.е.н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, керівник ОПП «Економіка підприємства» другого (магістерського) рівня.

Костриченко Валентина Михайлівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, керівник ОПП «Економіка підприємства» першого (бакалаврського) рівня.

Стахів Ольга Андріївна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, керівник ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня.

Венцурик Аліса Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, заступник директора ННІЕМ на громадських засадах.

Антонюк Олена Ростиславівна, д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту, координатор з якості кафедри обліку і аудиту.

Веретін Людмила Станіславівна, к.е.н., ст.викладач кафедри маркетингу, координатор з якості кафедри маркетингу.

Вашай Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, координатор з якості кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу.

Гарнага Олександр Миколайович, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, координатор з якості кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу.

Дзюба Майя Миколаївна, к.філол.н., доцент кафедри українознавства, координатор з якості кафедри українознавства, заступник директора ННІЕМ на громадських засадах.

Корбутяк Віктор Іванович, к.т.н., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, координатор з якості кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності.

Купчик Лариса Євгенівна, к.пед.н., доцент, в.о. завідувача кафедри іноземних мов, координатор з якості кафедри іноземних мов.

Мельничук Максим Святославович, к.філос.н., доцент кафедри філософії, координатор з якості кафедри філософії.

Самолюк Наталія Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів та підприємництва, координатор з якості кафедри трудових ресурсів та підприємництва.

Шевчук Тамара Євгенівна, к.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін, координатор з якості кафедри суспільних дисциплін.

Літвінчук Альона Теофанівна к.пед.н., доцент кафедри іноземних мов.

 

Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту НУВГП

Витяг з протоколу № 4 засідання науково-методичної ради з якості освіти ННІЕМ від 08 квітня 2020 року


Порядок денний засідання науково-методичної ради з якості ННІЕМ
Порядок денний_06.02.2020

Порядок денний_08.04.2020

Порядок денний_06.05.2020

Порядок денний_18.05.2020

Порядок денний_23.06.2020

Порядок денний_09.09.2020

Порядок денний_17.09.2020

Порядок денний_02.10.2020


Результати анкетування
Результати анкетування здобувачів вищої освіти I -го року навчання

Результати анкетування здобувачів вищої освіти стосовно дистанційного навчанняВИТЯГИ З ПРОТОКОЛІВ ЗАСІДАННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ННІЕМ
Результати опитування здобувачів вищої освіти I - го року навчання

Результати опитування здобувачів вищої освіти стосовно дистанційної форми навчання

Результати опитування стосовно якості навчання у II семестрі 2019 року