Наукова діяльність

Центр колективного користування науковим обладнанням

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11, навчальний корпус №1, каб. 114

  (067) 28-77-102

  nds@nuwm.edu.ua

Центр колективного користування науковим обладнанням

"Експериментальний комплекс для наукових досліджень водогосподарських об’єктів"

Засновник - Національний університет водного господарства та природокористування

За участі:

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Вінницького національного технічного університету;

Одеського державного екологічного університету;

ДВНЗ "Донецький державний технічний університет"

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Інституту гідромеханіки НАН України

Інституту водних проблем і меліорації НААН України

Інформаційні матеріали
Обгрунтування створенн ЦККНО

Найважливіші фундаментальні та прикладні розробки

Кадрове забезпечення ЦККНО

Опис ЦККНО

Співпраця НУВГП

Загальна схема ЦККНО