МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

Міжнародна діяльність Національного університету водного господарства та природокористування (НУВГП) здійснюється відповідно до прийнятої Стратегії інтернаціоналізації університету на період до 2025 року.

Міжнародна діяльність НУВГП  охоплює такі основні напрямки:

 •   членство в міжнародних наукових організаціях;
 •   співробітництво із зарубіжними ЗВО та компаніями;
 •   візити делегацій іноземних держав та організацій;
 •   ділові закордонні відрядження учасників освітнього процесу;
 •   підготовка фахівців для зарубіжних країн;
 •   грантова діяльність.

Центром міжнародного співробітництва та освіти НУВГП здійснюється загальна координація та організаційний супровід роботи за вказаними вище основними напрямками міжнародної діяльності університету.

Національний університет водного господарства та природокористування підтримує ділові стосунки з вищими навчальними закладами та установами країн Західної і Центральної Європи, Азії, США. 

Університет у рамках міжнародної діяльності співпрацює:

- із науково-освітніми організаціями;
із компаніями з набору іноземних громадян на навчання;
із закордонними університетами.

Упродовж 2014–2020 рр. НУВГП став членом Міжнародної водної асоціації (International Water Association), Міжнародної асоціації «Глобальне водне партнерство» (Global Water Partnership), Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitatum), асоціації «Глобальна ініціатива ООН», Польсько-українського клубу бізнесу, Європейської організації PADOR, Міжнародного кластеру «Європа на Сході: Економіка – Наука – Медицина». 

Впродовж 2014 – 2020 рр. НУВГП було укладено 93 угоди про довгострокове міжнародне співробітництво з освітніми, науково-дослідницькими та комерційними закладами зарубіжжя: Польщі, Німеччини, Словаччини, Чехії, Норвегії, США, Королівства Марокко, Болгарії, Туреччини, Таджикистану, Грузії, Молдови, Китаю та Пакистану. Загалом, станом на 01.01.2020 р., університет здійснює міжнародну діяльність у рамках близько 121 угоди.

Окрім того, налагоджена співпраця НУВГП з ТОВ «YUYUE Home Textile Co. Ltd» (КНР), Групою компаній CHANDWIN PROGECT PTE. Ltd (Cінгапур), Компанією «Українсько-китайський центр розвитку культури і освіти», Компанією AICE HYDRO АS (Норвегія), Фундацією «Інститут розвитку міжнародного співробітництва» (Польща), Геоконсалтинговою фірмою MGGP (Польща), Інженерним ТОВ «REWINKEL&WOENER» (Німеччина).

Налагоджена співпраця з приватними підприємствами "Staffgate" (Фінляндія) та "StaffoRent" LTD (Болгарія).

До викладання іноземних мов та організації фахових тренінгів на базі НУВГП було залучено четверо волонтерів на довготермінових умовах:

Довідкова інформація про проект:
Назва проекту: «Збільшення можливостей для розвитку у галузі антикризового управління на прикордонних територіях».
Грантова програма: Польська допомога в цілях розвитку за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща
Координатор: Люблінський католицький університет імені Івана Павла II (Польща).
Час реалізації проекту: 2021-2022 роки
 
Заходи, що відбулися у межах проекту
2021 рік:
 • круглий стіл на тему антикризового управління у м. Томашів Любельський  (Люблінське воєводство, Польща);
 • експертна панель «Співпраця служб, інспекцій, установ в антикризовому управлінні на прикордонних територіях»;
 • міжнародна науково-практична конференція на тему «Теоретична та методологічна підтримка процесів антикризового управління в прикордонних регіонах»;
 • підготовка та публікація монографії «Теоретична, методологічна та практична підтримка антикризового управління та прикордонних територіях».
 2022 рік:
 • реалізовано 2 цикли сертифікованого навчання спеціалістів критичної інфраструктури України з розвитку міжособистісних та соціальних компетентностей (сертифіковані тренінги завершили 40 осіб). Метою проведення тренінгів було зміцнення навичок, пов’язаних з ефективністю роботи людей, що представляють органи та установи, що займаються кризовим управлінням у транскордонній сфері, де концентрація, швидке прийняття рішень, подолання стресу мають вирішальне значення;
 • підготовлено 4 експертизи польськими фахівцями на потреби органів місцевого самоврядування в Україні (зокрема: Цивілізаційно-середовищні перспективи України у світлі військової агресії Росії та Перспективи інтегрованої системи водної безпеки України в умовах військової агресії Росії);
 • підготовлено польськими експертами короткий словник термінів у сфері безпеки
 • післядипломна освіта у галузі безпеки та антикризового управління (20 слухачів. Учасниками програми післядипломної освіти були представники органів місцевого самоврядування, прикордонних та митних служб, працівники міграційних служб, голови ОТГ Рівненської, Волинської та Львівської областей).
 
Основні завдання, які вирішувалися у межах реалізації проекту:
 • Аналіз фактичного стану антикризового менеджменту в Україні в контексті прикордонних територій. Вивчення досвіду Польщі та ЄС.
 • Обмін досвідом різних інституцій, залучених до процесу антикризового управління на транскордонних територіях. Метою таких активностей є підтримка та зміцнення співпраці державних і міжнародних інституцій, що належать до сфери антикризового менеджменту.
 • Теоретичні знання та методика діяльності в предметній галузі для підтримки розбудови системи та моделі роботи на практиці.
 • Аналіз викликів та можливостей України у сфері антикризового управління на прикордонних територіях.
 • Підвищення ефективності роботи інституцій антикризового менеджменту, в тому числі, за рахунок психологічних тренінгів.

Партнерські організації  для організації  дистанційного набору іноземних громадян  для здобуття  вищої  освіти  в  2022 році, що є резидентами країн походження вступників:

з/п

Назва партнерської організації Країна

ПІБ

керівника

1. ТОВ «МО ЕДЮКЕЙШН СЕРВІСЕС ЛТД» Нігерія Фіделіс Ізучукву Іке
2. ТОВ «Ханчжоу Дін’їн Закордонних Освітніх послуг Ко., Лтд.» Китай Чень Мінлей
3. Фізична особа підприємець Насіб Аліджанов Азербайджан Насіб Аліджанов

 

Компанії-партнери з набору іноземних студентів:

з/п

  Повна назва суб’єкта підприємницької діяльності

ПІБ

керівника

1.

ТОВ «ААФ Україна»

Шахзад Мухаммад Касир

 

Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано договір про співробітництво Сайт університету-партнера

Головний напрям співробітництва

 ПОЛЬЩА 

Академія фізичного виховання і спорту ім. Єджея Снядецкого в Гданську

www.awf.gda.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця.
Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові www.en.ujd.edu.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця.
Будівельна компанія «OLFI» м. Колобжег www.infoveriti.pl Співпраця в науково-дослідницькій, виробничій сферах, поширення сучасних будівельних технологій, підготовка спільних публікацій, проходження практики студентами НУВГП. 
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині www.uwm.edu.pl Науково-дослідницьке співробітництво.
Варшавська Вища школа «Освіта в спорті» www.ews.edu.pl Взаємне визнання дипломів.
Варшавський університет природничих наук SGGW www.sggw.pl Обмін викладачами й студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
Великопольська вища соціально-економічна школа в Шрьоді Великопольській www.wwsse.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Вища суспільно-природнича школа ім. Вінцента Поля в Любліні www.wssp.edu.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Вища школа економіки та інновацій в Любліні www.wsei.lublin.pl Навчання та наукова діяльність.
Вища школа єврорегіональної економіки ім. Алькіде де Гаспарі в Юзефові www.wsge.edu.pl Зміцнення та розвиток наукових контактів на основі принципів партнерства та взаємної вигоди (проведення спільних досліджень, обмін науковими працівниками з метою проведення досліджень і навчання в аспірантурі, співпраця з метою навчання студентів).
Вища школа інформатики та мистецтв у Лодзі www.wsinf.edu.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Вища школа управління охороною праці в Катовіцах www.wszop.edu.pl Наукова, навчальна та культурна співпраця.
Фонд екологічної освіти м. Люблін www.ekolublin.pl Наукова, навчальна та культурна співпраця.
Геоконсалтингова фірма MGGP www.mggp.pl Підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців із геодезії, картографії, кадастру, водного господарства з метою набуття професійних навичок, вивчення й опанування новітніх технологій.
Державна вища професійна школа в Ельблонзі www.pwsz.elblag.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Державна вища професійна школа в Хелмі www.wsz.chelm.pl Співпраця в навчальній і науковій діяльності з метою підвищення рівня викладання, розвитку наукових досліджень, обміну досягненнями.
Жешувська політехніка www.prz.edu.pl Співробітництво в науковому, навчальному та викладацькому напрямах.
Жешувський університет www.univ.rzeszow.pl Співробітництво у науковому, навчальному та викладацькому напрямах.
Комітет міського господарства Національної економічної палати у Варшаві www.kig.pl Співпраця в галузі економічного розвитку, підготовка фахівців, експертів.
Консорціум ініціаторів кластера "Європа на Сході» www.east-cluster.eu  Надання освітніх послуг, участь у грантових програмах Кластеру.
Краківська академія
ім. Анджея Фрича Моджевського
www.ka.edu.pl Проведення спільних наукових досліджень, обмін викладачами, студентами й освітніми програмами.
Люблінська політехніка www.en.pollub.pl Навчання за спільними програмами обох ЗВО випускників українських загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами українських студентів-бакалаврів із видачею дипломів державного зразка України та Польщі.
Мережа шкіл “LOGOS»  (Пьотркув Трибунальський) www.logospolska.com Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Міжнародний інститут інновацій "Наука-Освіта-Розвиток» у Варшаві www.instytutinnowacji.edu.pl  Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
Науково-технічний університет ім. С. Сташіца, м. Краків www.ua.agh.edu.pl Обмін досвідом у сфері наукових досліджень та навчання спеціалістів.
Польська асоціація спорту для всіх www.sportpowszechny.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Опольський політехнічний університет www.po.opole.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
Польсько-український клуб бізнесу www.kgm.kig.pl  Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів.
Приватна вища школа охорони навколишнього середовища в Радомі www.pwsos.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
Свентокшиський технічний університет в Кельці www.tu.kielce.pl Спільне проведення наукових досліджень, спільне навчання за ступенем «Магістр», академічний обмін студентами та викладачами.
Сільськогосподарський університет ім. Хугона Коллатая в Кракові www.urk.edu.pl Навчальна та наукова співпраця. Обмін досягненнями, академічна мобільність студентів і викладачів.
Суспільна Академія наук у Лодзі www.spoleczna.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Університет економіки в Бидгощі www.wsg.byd.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Університет ім. Казимира Великого в Бидгощі www.ukw.edu.pl Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Університет ім. М. Кюрі-Склодовської в м. Люблін www.umcs.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
Університет суспільно-природничих наук ім. Вінсента Поля www.wssp.edu.pl Наукова, навчальна та культурна співпраця.
Університет ім. Папи Римського Іоанна Павла II в м. Бяла-Подляська www.pswbp.pl Наукова, навчальна та культурна співпраця.
Університет ім. Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві uksw.edu.pl Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, спільне видання наукових робіт.
Природничо-гуманітарний університет у м. Седліце www.uph.edu.pl Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця.
Верхньосілезька вища торгівельна школа ім. Войцеха Корфанти
(м. Катовідзе)
www.gwsh.pl Обмін викладачами, академічний обмін студентами та подвійний диплом.
Наукове товариство спортивного права   Проведення спільних наукових досліджень, обмін науковцями та студентами, проведення практик за кордоном.
Вища школа Уні-Тера в Познані wsuniterra.pl Академічне співробітництво, обмін викладачами та студентами, спільні наукові заходи та дослідження.
Вроцлавський університет науки і технології pwr.edu.pl Обмін викладачами та студентами, співпраця в науці й дослідженнях.
Навчальний заклад майбутнього "EduLab» (м. Варшава) edulab.io Упровадження навчальних курсів у рамках проекту «EduLab».
Поморська академія у Слупську www.apsl.edu.pl Науково-дослідна співпраця й академічний обмін студентами та викладачами.
Технічно-природничий університет у м. Бидгощ www.utp.edu.pl Обмін викладачами та студентами, співпраця в науці й дослідженнях.
Інститут розвитку міжнародного співробітництва (м. Познань)   Спільні наукові заходи, короткотривале стажування.
Польська Фундація  «Інститут міжнародного академічного та наукового співробітництва»

www.iiasc.org

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни.

Люблінський католицький університет ім. Іоана Павла ІІ

www.kul.pl  Договір про наміри щодо реалізації грантових проєктів.

Вища школа демократії ім. кс. Єжи Попелюшко

http://wsd.info.pl

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти.

І Ліцей імені Болеслава Кривоустого в Глогові

  Реалізація грантового проекту «Від Дніпра до Одних пливемо і рятуємо», Польсько-Українська рада обміну молоддю.

Ягелонський університет у м. Краків

https://www.uj.edu.pl Участь у програмах академічного обміну з метою викладання.

Університет прикладних наук у м. Ниса

https://pans.nysa.pl Академічний обмін викладачами та студентами, спільні наукові дослідження, грантові програми, програма «Гостьові лектори».

Католицький університет ім. Івана Павла II (м. Люблін)

https://www.kul.pl Реалізація міжнародного грантового проєкту «Збільшення можливостей розвитку у сфері антикризового управління та  прикордонних територій».
ВЕЛИКА  БРИТАНІЯ    
Університет Ньюкасла https://www.ncl.ac.uk Проведення спільних науково-дослідних робіт, академічний обмін студентами та викладачами, спільні наукові проєкти та публікації, програми подвійних дипломів, курси англійської мови, спільні наукові та культурні заходи.

КАЗАХСТАН

Казахський агротехнічний університет ім. Сейфулліна www.agun.kz Співробітництво у сфері освіти, науки, міжнародної співпраці.
Казахська інженерно-технічна академія www.kazita.kz Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Казахський національний аграрний університет www.kaznau.kz Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
Карагандинський державний індустріальний університет www.kgiu.kz Розвиток і розширення науково-технічного співробітництва.
Південно-Казахстанський державний університет ім. М. Ауєзова www.ukgu.kz Розвиток і розширення науково-технічного та культурного співробітництва.
Таразький державний університет ім. М.Х. Дулаті www.tarsu.kz Розвиток академічних обмінів і співпраця в сфері освіти та дослідних робіт; розроблення докторських та магістерських програм.
Східно-казахський державний технічний університет ім. Серикбаєва (м. Усть-Кам'яногірськ) www.ektu.kz  Проведення спільних наукових заходів, спільні PhD-програми, академічні обміни студентами й викладачами.

  НІМЕЧЧИНА

Берлінський технічний університет www.tu-berlin.de Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Інститут водного господарства, водного будівництва та екології ГмбХ www.iwsoe.de Академічні обміни, методична та наукова співпраця, культурні обміни.
Інженерне ТОВ «REWINKEL&WOESNER» www.rewo-md.de Навчальна та наукова співпраця, обмін досягненнями.
Компанія Allbau Software GmbH www.allbau-software.de Ознайомлення й освоєння автоматизованої системи проектування Allplan.
Університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф www.hswt.de Зміцнення співпраці в галузі академічної освіти та прикладних досліджень. Наукова співпраця.  Обмін викладачами та студентами.
Лейбніцький інститут прісноводних вод і рибного господарства www.igb-berlin.de Удосконалення навчального процесу, підвищення кваліфікації викладачів, участь у програмах академічного обміну з метою викладання.

  АЗЕРБАЙДЖАН

Азербайджанський державний економічний університет www.aseu.az Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Азербайджанський технічний університет www.aztu.az Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
Бакинський державний університет www.bsu.edu.az Проведення міжнародних науково-дослідних і науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, тренінгів за участю викладачів і студентів; спільна розробка і реалізація науково-дослідних проектів, науково-методичних та освітніх програм; обмін викладачами, молодими вченими та працівниками для проведення дослідницьких робіт; обмін студентів, організація стажувань спеціалістів, молодих вчених та аспірантів.
Бакинський слов’янський університет www.bsu-edu.org Обмін навчальними планами спеціальностей, робочими програмами, методичними розробками; обмін викладачами для читання курсів лекцій; стажування викладачів по взаємному обміну; підготовка спеціалістів по окремих спеціальностях; залучення викладачів до участі в роботі державних екзаменаційних комісій по захисту дипломних проектів і магістерських робіт.

Азербайджанський університет будівництва і архітектури

www.azmiu.edu.az

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти

  США

Державний університет (Форт Хейс) www.fhsu.edu Наукова, навчальна та культурна співпраця.
Програма розвитку ООН (ПРООН) www.undp.org/ukraine Науково-дослідницьке співробітництво.
Університет Аляски (Фербенкс) www.uaf.edu Обмін викладачами та науковими кадрами, співпраця в галузі досліджень і навчання; практичне навчання, обмін адміністративного персоналу з метою заохочення взаємних інтересів і професійного розвитку; організація конференцій, семінарів, практикумів та заходів.
Гавайський університет  в Хіло www.hilo.hawaii.edu Обмін викладачами і студентами. Співпраця в галузі спільних науково-дослідних програм.

  ЛИТВА

Університет
ім. Александраса Стульгінскіса
www.asu.lt Навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво.
Литовський сільськогосподарський університет www.lzuu.lt Навчально-методичне, науково-технічне та культурне співробітництво.

  ТАДЖИКИСТАН

Гірничо-металургійний інститут www.gmit.tj Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного й культурного співробітництва.
Дангаринський державний університет www.dsu.tj  Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
Кулябський державний університет ім. А. Рудакі www.kgu.tj Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
Таджицький аграрний університет ім. Ш. Шотемур www.tajagroun.tj Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
Таджицький державний університет комерції www.tguk.tj Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.
Технологічний університет www.tut.tj Навчання за спільними програмами обох ЗВО випускників таджицьких загальноосвітніх шкіл, а також навчання за магістерськими програмами таджицьких студентів-бакалаврів з видачею дипломів державного зразка України та Таджикистану.

 ТУРЕЧЧИНА

Професійний коледж Kavram www.kavram.edu.tr Дослідження мобільності й обмінів студентів та співробітників, дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів.
Університет ім. Наміка Кемаля www.nku.edu.tr Наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Східно-Середземноморський університет www.emu.edu.tr Обмін викладачами та студентами, наукова, виробнича, навчальна співпраця.
Університет Бейкоз (м. Стамбул) www.beykoz.edu.tr Навчальна, наукова та методична співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проектів, реалізація подвійного навчання.

  АЛЖИР

Аннабинський університет www.univ-annaba.org Участь у спільних економічних, наукових та навчальних програмах в Алжирі.
Вища національна школа гідравліки, м. Бліда www.ensh.dz Науково-технічне й педагогічне співробітництво в галузях водного господарства й навколишнього середовища.

  БОЛГАРІЯ

Балканський університет www.balkanuniversity.bu Спільний розвиток плідної співпраці в галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну. Напрямки для розвитку співпраці: дослідження мобільності й обмінів студентів і співробітників; розвиток інформаційних та навчальних технологій для забезпечення електронного навчання; дослідження спільно акредитованих навчальних програм для студентів.
Технічний університет
(м. Варна)
www.tu-varna.bg Проведення спільних науково-дослідних робіт, академічний обмін студентами та викладачами, спільні наукові проекти та публікації, програми подвійних дипломів.

  ГРУЗІЯ

Грузинський технічний університет www.gtu.edu.ge Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
Державний університет Шота Руставелі (м. Батумі) www.bsu.edu.ge Меморандум про взаєморозуміння.
Університет імені Давіда Агманенебелі у Грузії (м. Тбілісі) www.sdasu.edu.ge Академічні обміни, методична та наукова співпраця.

  УГОРЩИНА

Коледж Нірегигази www.nyf.hu Меморандум про взаєморозуміння.
Університет прикладних наук ім. Яноша Кодолані www.kodolanyi.hu Розвиток плідної співпраці в галузі вищої освіти, другої вищої освіти, професійної підготовки, мобільності та міжкультурного обміну.

  ІЗРАЇЛЬ

Університетський центр 
м. Аріель у Самарії
www.ariel.ac.il Академічні обміни, методична та наукова співпраця.
Університет Хайфа https://www.haifa.ac.il Академічний обмін викладачами та студентами, PhD програми, спільні наукові дослідження, грантові програми.

  КИТАЙ

Пекінський центр міжнародного культурного обміну Схід-Кейвен   Академічні та культурні обміни, наукове співробітництво.
Тіанджинський сільськогосподарський університет   Академічна співпраця в галузях: водна інженерія, IT-технології, будівництво, енергетика, менеджмент та екологія; академічні обміни студентами та викладачами; спільне навчання за спорідненими спеціальностями.
Північно-китайський університет водних ресурсів та електроенергетики

http://www.ncwu.edu.cn

Академічний обмін науковцями і студентами; проведення лекцій викладачами обох ЗВО у рамках мобільності; проведення спільних досліджень.

Українсько-китайський центр наукового культурного обміну

http://www.uccecentre.com

Проведення спільних наукових досліджень та прикладних робіт; реалізація спільних освітніх програм;

Обмін науковими та навчально-методичними матеріалами.

Хенанська Політехніка

https://english.haust.edu.cn

Академічний обмін науковцями і студентами; проведення лекцій викладачами обох ЗВО у рамках мобільності; проведення спільних наукових досліджень.

Хенанський класичний університет  http://www.henu.edu.cn 

Академічний обмін науковцями і студентами; проведення лекцій викладачами обох ЗВО у рамках мобільності; проведення спільних  досліджень.

 ЛАТВІЯ

ТОВ «Бухгалтерсько- фінансовий коледж» (м. Рига) www.koledza.edu.lv Навчально-виховне, наукове й методичне співробітництво під час підготовки фахівців із економічних спеціальностей.

Ризький технічний університет

www.rtu.lv

Проведення досліджень у рамках академічної мобільності.

 МОЛДОВА

Молдавська економічна академія www.ase.md Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
Технічний університет Молдови (м. Кишинів) www.utm.md Спільні науково-дослідні проекти, академічні обміни студентами й викладачами, організація студентських практик.
Державний аграрний університет Молдови (м. Чісінау) www.uasm.md Академічний обмін викладачами та студентами, участь у програмі Еразмус+, PhD програмами, програмами подвійних дипломів, спільні наукові дослідження, грантові програми.

 НОРВЕГІЯ

Норвезький університет наук про життя (м. Ос) www.umb.no Спільні наукові проєкти, академічний обмін студентами й викладачами.
Норвезько-українська торгівельна палата www.nucc.no  Наукове співробітництво.

КОРОЛІВСТВО МАРОККО

Університет Ібн Зохр у
м. Агадір
www.uiz.ac.ma Академічний обмін, співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти та проведення наукових дослідів.

 СЛОВАЧЧИНА

Європейський інститут післядипломної освіти  www.eidv.eu Розвиток і розширення навчально-методичного, науково-технічного та культурного співробітництва.
Центрально-Європейський університет у м. Скаліца www.ceu.hu Розвиток співпраці в галузі науки й освіти, підготовка фахівців.
Словацький сільськогосподарський університет у м. Нітра www.uniag.sk/en Академічний обмін, співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти та проведення наукових дослідів.
Східноєвропейська агенція розвитку   Спільні наукові проєкти, академічний обмін студентами й викладачами.
Академія професійної освіти Меркур   Академічний обмін студентами, навчальні програми та практики, професійні стажування, наукова співпраця, подвійні дипломи на магістратурі.

Міжнародна академія Мондо

www.mondoi-academy.com

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти. Спільні наукові та науково-дослідні роботи. Обмін фахівцями з метою вивчення системи освіти. Обмін науковою літературою. Проведення стажувань, воркшопів, семінарів на базах ЗВО-партнерів. Академічний обмін студентами та викладачами. Публікація спільних наукових та науково-методичних матеріалів.

Братиславський університет економіки та менеджменту

http://www.vsemba.sk

Проведення спільних науково-дослідних робіт, академічний обмін, спільні проєкти, програми.

 УЗБЕКИСТАН

Ташкентський інститут іригації та меліорації www.tiim.uz Співпраця в сфері професійно-технічної, вищої освіти та проведення наукових дослідів.
Бухарський філіал Ташкенського інституту інженерів іригації і механізації сільського господарства www.tiiamebb.uz Удосконалення навчального процесу, підвищення кваліфікації викладачів, проведення спільних науково-дослідних робіт, академічний обмін.

 ФРАНЦІЯ

Федерація «Обміни Франція-Україна» www.ambafrance-ua.org Організація пізнавального та навчального стажування студентів і викладачів у галузі водного господарства.
Національний університет хімії (м. Рене) www.ensc-rennes.fr Академічний обмін студентами та викладачами.

 ЧЕХІЯ

Технічний університет у Брно www.vutbr.cz Спільна участь у проектах Горизонт 2020, Вишеградської четвірки, академічні обміни, спільні подвійні дипломи.

Моравський університет бізнесу

www.mvso.cz

Обмін викладачами і студентами. Наукова, виробнича, навчальна та культурна співпраця. Здійснення спільних науково-дослідницьких проєктів.

Технічний університет у м. Острава

www.vsb.cz

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти.

Чеський технічний університет (м. Прага)

www.cvut.cz

Наукова, виробнича, навчальна співпраця.

ПАКИСТАН

Superior University superior.edu.pk Спільні наукові проекти, академічні обміни.
ІТАЛІЯ
Fondazione Romualdo
del Bianko-Life Beyound Tourism
www.fondazione-delbianco.org/en Співпраця в галузі архітектури, збереження культурного спадку, спільна участь у програмах.
РУМУНІЯ

Петрошанський університет

www.upet.ro

Спільні науково-технічні дослідження, академічні обміни, наукові гранти.
ФІНЛЯНДІЯ
Університет Тампере  

Міжінституційний договір Еразмус КА 1 КА 1 2021-2027.  Академічний обмін студентами, участь у програмі Еразмус+, PhD програми, спільні наукові дослідження, грантові програми.

Університет є членом міжнародних наукових організацій:

Велика Хартія університетів (Magna Charta Universitatum)

Рік заснування: 1988

Місце знаходження: Італія, Болонья

Офіційний сайт організації: http://www.magna-charta.org

Опис організації: Велика хартія університетів – документ, який підписали 18 вересня 1988 року в Болоньї ректори європейських університетів, орієнтуючись на перспективу розширення співробітництва в освітній сфері в усьому світі за збалансованими стандартами.

Велика хартія університетів  підкреслює, що: університет є самостійною установою, яка створює, вивчає, оцінює і передає культуру за допомогою досліджень і навчання; викладання і дослідницька робота в університетах повинні бути нероздільні; свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя; університет – охоронець традицій гуманізму; університети, особливо європейські, розглядають взаємний обмін інформацією і документацією, а також збільшення кількості спільних проектів для розвитку освіти, як основний елемент постійного прогресу знань.

21 вересня 2013 р. в італійському м. Болонья підписано Угоду про входження університету до Великої хартії університетів.

 

Міжнародна асоціація «Глобальне водне партнерство» (ГВП)

Рік заснування: 1996

Місце знаходження: Швеція, Стокгольм

Офіційний сайт організації: http://www.gwp.org

Опис організації: Метою цієї організації є підтримка стійкого управління водними ресурсами в різних країнах. Це міжнародна мережа організацій і установ, відкрита для всіх організацій, зайнятих управлінням водними ресурсами. Члени ГВП є рівноправними партнерами, які зацікавлені в розвитку та управлінні водними ресурсами і дотримуються принципів Дубліна-Ріо. ГВП стимулює взаємодію між членами мережі шляхом допомоги "міждисциплінарним і спільно організованим" діалогам на глобальному або національному рівні, а також сприяє виконанню спільних програм.

Узявши за основу усвідомлення особистої і колективної відповідальності за порятунок природи й людства від загибелі паростком високої моральності і колективної свідомості став масовий екологічний рух. Саме він змусив міжнародні екологічні організації держав говорити про доцільність екополітики і дотримуватися таких принципів:

- поважне ставлення до природи і турбота про її збереження;

- збереження тваринного і рослинного світу;

- підвищення якості життя;

- мінімальне вживання невідновних ресурсів;

- діяльність людини в рамках здатності природи перенести її вплив без збитку;

- удосконалення діяльності щодо навколишнього середовища.

 

The International Water Association (IWA)

Рік заснування: 1999

Місце знаходження: Велика Британія, Лондон

Офіційний сайт організації: http://www.iwa-network.org

Діяльність Міжнародної водної асоціації спрямовано на об’єднання найкращих світових спеціалістів у галузі водного господарства з метою обміну знаннями, досвідом та ідеями з актуальних питань та для розробки і реалізації інноваційних рішень у сфері водних ресурсів, що сприятимуть їх збереженню. Місія полягає у тому, щоб просувати стандарти та найкращі практики стійкого управління водними ресурсами.

Міжнародна водна асоціація (IWA) є найбільшою мережею професіоналів у галузі водних ресурсів , що створена для пошуку рішень світових водних проблем і складається з більш ніж 10 000 окремих членів та близько 500 великих корпорацій у 130 країнах. Щорічно IWA проводить більше 40 спеціалізованих конференцій та семінарів з різних аспектів управління водними ресурсами, включаючи Всесвітній водний конгрес та виставку.

 

Європейська асоціація міжнародної  освіти (EAIE)

Рік заснування: 1989
Місце знаходження: Нідерланди, Амстердам
Офіційний сайт організації:  www.eaie.org

Опис організації: Європейська асоціація міжнародної освіти будує екосистему, де свіжі ідеї та найкращі практики можуть процвітати та формувати поле інтернаціоналізації. Організація пропонує платформу для навчання, створення мереж та обміну знаннями. Діяльність  організації спрямована на те, щоб допомогти професіоналам досягти успіху у своїй роботі, надаючи академічним та неакадемічним професіоналам найкращі практики та дієві рішення для вирішення проблем інтернаціоналізації та забезпечуючи платформу для стратегічного обміну.
Організація співпрацює з ключовими зацікавленими організаціями та установами і прагне сприяти та стимулювати відповідальну міжнародну освіту в Європі та за її межами.
У 2022 році платне членство НУВГП терміном на 1 рік покрито грантом «Management of Internationalization and German-Ukrainian Academic Cooperation 2022/2023» в рамках програми «Підтримка інтернаціоналізації українських ЗВО – програми підвищення кваліфікації для адміністраторів українських ЗВО у сфері освіти та академічного менеджменту».

 

 

Meritt Education (Meritt Group)

Офіційний сайт: https://merittgroup.com/services/education

Міжнародна компанія ТзОВ «Meritt Education (Meritt Group)» реалізує проекти в галузі розвитку освіти і науки та підтримки польських та українських університетів на міжнародних ринках. Створює та забезпечує інформацією про ринок вищої освіти. Виступає посередником у встановленні контактів з університетами Центральної та Східної Європи, Латинської та Північної Америки. Розробляє та реалізує міжнародні проекти у галузі післядипломної освіти та аспірантури/докторантури, наукових семінарів та дослідницьких проектів.

Одним із найважливіших напрямків діяльності компанії є набір студентів до Національного університету водного господарства та природокористування в Рівному, Україна, а також імплементація міжнародних студентських програм обміну. Meritt Education забезпечує підтримку студентів у всіх аспектах студентського життя протягом усього навчання.

Реалізація вищезгаданих напрямів діяльності та проектів здійснюється у кількох географічних напрямках: Індія, Бангладеш, Непал, Пакистан, Колумбія, Перу, Болівія та Еквадор.

Запрошуємо Вас відвідати веб-сайт Meritt Group.

Детальну інформацію можна отримати, надіславши запит на електронну адресу: edu@merittgroup.com, або за наступними телефонами: +48 791 399 499; +48 514 277 472

 

 

Міжнародний кластер «Європа на Сході. Європа-Наука-Медицина»

Місце знаходження: Польща, Торунь 

Офіційний сайт організації: www.east-cluster.eu 

Предметом діяльності кластера є проведення спільних дій в економічних процесах, шляхом створення кооперативних мереж та використання потенціалу людей, компаній, університетів, бізнес-середовища установ і місцевих органів влади в області розвитку науки і проведення бізнес-експериментів для розвитку в таких галузях, як: економіка-наука-медицина під цим розуміється виробництво, торгівля і ринок послуг в господарській діяльності, соціальній і бізнес-освіті, шкільній системі, включаючи: фізіотерапію, медичний і оздоровчий туризм. Предметом діяльності кластера є також здійснення транскордонних актів, спрямованих на фінансову допомогу у встановленні зв'язків учасників кластера з фондами Європейського Союзу та інших.

 

 

Міжнародна академія безпеки життєдіяльності

Рік заснування: 2000

Місце знаходження: Україна, Київ

Офіційний сайт організації: http://www.ialp.org.ua 

Опис організації: Міжнародна академія безпеки життєдіяльності (МАБЖД) є міжнародною громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах вчених і фахівців різних сфер діяльності для комплексного вирішення актуальних проблемних питань безпеки життєдіяльності людини, екології, надзвичайних ситуацій з метою забезпечення захисту здоров'я і життя людини від природних, техногенних, екологічних, біологічних та інших небезпек. Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Тому Академія розглядає питання безпеки життя та здоров’я людей, збереження здорового довкілля, підтримання екологічної рівноваги, сприяння переходу суспільства до сталого розвитку.

 

 

Міжнародна торгова палата

Рік заснування: 1919

Місце знаходження: Франція, Париж

Офіційний сайт організації: http://iccua.org

Опис організації: Міжнародна Торгова Палата (англ. International Chamber of Commerce (ICC)) – міжнародна організація, яка має на меті підтримку й розвиток міжнародної торгівлі й глобалізації. Членами цієї організації є країни, до яких МТП має доступ через свої національні комітети.

Основні напрями діяльності ICC – розроблення правил, міжнародний арбітраж і вираження позицій бізнесу.

Компанії, що входять до складу ICC є безпосередніми учасниками міжнародного бізнесу. Міжнародна Торгова Палата розробляє правила, що регулюють світову торгівлю. Хоча ці правила є добровільними, бізнесмени щодня дотримуються їх у численних ділових операціях, і ці правила становлять основу міжнародної торгівлі.

ICC також надає послуги, зокрема, через Міжнародний арбітражний суд ICC – провідну арбітражну установу світу. Ще одна послуга – Світова Федерація Торгових Палат, міжнародна мережа торгово-промислових палат, яка відповідає за взаємодію та обмін досвідом між палатами.

ТП була заснована у 1919 й мала на меті слугувати світовому бізнесу через розвиток торгівлі й інвестицій, відкритого ринку товарів і послуг, вільного руху капіталу. Міжнародний секретаріат МТП було розміщено в Парижі, і Міжнародний Арбітражний суд МТП було засновано в 1923 році. Зараз МТП налічує понад 130 країн учасниць.

Власне для розв’язання проблем, які можуть виникнути з нечітким прописанням у контрактах відповідальності сторін, Міжнародна торгова палата опублікувала у 1936 році перше зведення міжнародних правил для точного тлумачення торгових термінів. Ці правила стали відомі, як «Incoterms 1936». Поправки й доповнення були пізніше зроблені у 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 роках. Зараз діє остання версія INCOTERMS яка набула чинності 1 січня 2011 року. Основною причиною редакцій цих правил була необхідність приведення їх у відповідність до сучасної комерційної практики.

 

 

Норвезько-українська торгова палата

Рік заснування: 2008                                                       

Місце знаходження: Норвегія, Осло

Офіційний сайт організації: www.nucc.no

Опис організації: Норвезько-Українська Торгова Палата “Norsk Ukrainsk Handelskammer/Norwegian Ukrainian Chamber of Commerce”  (NUCC) є некомерційною неурядовою організацією. Основна мета її діяльності – розвиток бізнес - співпраці між підприємствами та організаціями двох країн і надання допомоги норвезьким підприємствам, що започатковують власний бізнес в Україні.

Норвезько-Українська Торгова Палата повинна заохочувати комерційні відносини між Норвегією та Україною з метою сприяння розвитку бізнес-інтересів своїх членів в двох країнах. Під комерційною діяльністю мається на увазі торгівля (експорт / імпорт), інвестиції та співробітництво в галузі освіти.

Норвезько-Українська торгова палата співпрацює з державними установами та іншими бізнес-асоціаціями з метою майбутньої перспективи.

Норвезько-Українська торгова палата повинна головним чином внести свій внесок в побудову відносин, а також для розширення контактів, обміну інформацією та досвідом між сторонами, підтримувати, встановлювати і розвивати ділові відносини між членами і потенційними діловими партнерами.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування