Університет

У ШКОЛІ ЛІДЕРСТВА НАВЧАЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ ПЕРЕМІЩЕНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

У ШКОЛІ ЛІДЕРСТВА НАВЧАЮТЬСЯ ПРАЦІВНИКИ ПЕРЕМІЩЕНИХ  ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Вперше в межах Школи лідерства наш університет здійснює підвищення кваліфікації працівників переміщених закладів вищої освіти України за Договором із представництвом Інституту міжнародної освіти в Україні та за підтримки фонду Фулбрайта. Курси відбуватимуться в онлайн-форматі за допомогою навчальної платформи Google Meet за затвердженою навчальною програмою та відповідно до  розкладу.

Заняття розпочалися 1 квітня  та будуть тривати до 31 травня поточного року, всього 90 годин (3 кредити ЄКТС). Над розробкою програми курсів підвищення кваліфікації працювали викладачі-фахівці нашого університету з багаторічним стажем роботи. Методи навчання: аудіовізуальні, текстові матеріали, тестування за допомогою навчальної платформи Moodle.

Першого дня відбулася установча лекція, де кожен викладач Школи лідерства анонсував власний курс. Другого дня Віталій Назарук, директор інформаційно-обчислювального центру  НУВГП, прочитав лекцію на тему «Огляд СЕДО. Основні вимоги. Порядок впровадження, функціонування та технічної підтримки». Слухачі також відвідали  онлайн-лекцію начальника відділу інформаційних технологій ІОЦ Олександра Хоменчука на тему «Побудова структурованих вебсервісів з інтеграційними процесами користувачів».

До складу слухачів, а їх 23 особи, відповідно до Договору та наказу ректора нашого університету Мошинського В.С., включено працівників Донецького Національного технічного університету (начальник інформаційно-обчислювального центру Наталія Ченікалова та співробітники центру); Донецького державного університету управління (директор інформаційно-аналітичного центру Вадим Нерсесов та працівник центру, зав. кафедри туризму Андрій Стойка); Луганського національного аграрного університету (директор центру сучасних освітніх та інформаційних технологій і фахівці центру); Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського (виконуюча обов’язки ректора Оксана Чернега, перший проректор Радіон Нікіфоров, директор центру зв’язків з громадськістю та профорієнтації Катеріна Снігур і працівники відділу інформаційно-організаційної роботи); Донбаської національної академії будівництва та архітектури (керівник навчального відділу Інна Онопченко, співробітники академії), Горлівського інституту іноземних мов (декани факультетів Марина Жарікова та Валентина Мараховська).

Теми модулів, які обрано слухачами вищезгаданих закладів: Інструменти для цифрової трансформації університету, Системи електронного документообігу; Безпека інформації, захист персональних даних; Сайт університету. Хмарні технології в навчальному процесі. Мобільний додаток. Вікіситет; Системи перевірки навчально-наукових робіт на предмет схожості; Автоматизована система незалежного оцінювання рівня знань здобувачами вищої освіти; Організація освітнього процесу; Бібліотека. Цифровий репозиторій. 

Лекції, тренінги, практичні семінари будуть провадити проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи НУВГП Олег Лагоднюк, а також керівники підрозділів нашого університету:  Віталій Назарук, директор інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ); Олександр Хоменчук, начальник відділу інформаційних технологій ІОЦ; Валентина Перелигіна, завідувач відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення Наукової бібліотеки; Оксана Чумак, начальник відділу забезпечення інноваційних технологій навчання ІОЦ; Олександр Мороз, заступник директора навчально-наукового центру незалежного оцінювання; Наталія Ковальчук, завідувач навчально-методичного відділу.    

Всі слухачі регулярно отримують посилання для доступу до занять  в Google Meet, а також додаткову необхідну інформацію шляхом надсилання в Google-календарі або на тимчасову корпоративну пошту, яку слухачам створено працівниками інформаційно-обчислювального центру.  Відеозаписи усіх занять доступні слухачам за відповідним посиланням на Google диску за тимчасовим акаунтом НУВГП.

Слухачі, які успішно закінчать навчання, отримають Сертифікати про підвищення кваліфікації.

Шановні колеги, якщо ви вважаєте, що знань, які ви маєте, недостатньо, щоб досягнути чогось більшого, то саме на курсах Школи лідерства ви зможете отримати ключові компетентності, які необхідні всім людям для підвищення особистого потенціалу і розвитку, соціальної інтеграції та активного громадянства. Ви можете дізнатися більше про можливості та ознайомитися з програмами Школи лідерства на навчальній платформі Moodle URL.

Ми вчимо впроваджувати зміни! Зробіть наступний крок на шляху до власної мети вже сьогодні!

                                                                            Організаційний комітет Школи лідерства

Читайте нас також: 

               назад