Університет

Державну атестацію наукової діяльності успішно пройдено!

Державну атестацію наукової діяльності успішно пройдено!

25 березня 2021 р. виданий  наказ Міністерства освіти і науки України № 372 «Про результати державної атестації закладів  вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності».

За підсумками атестації НУВГП  увійшов до кращих університетів за шістьма  із семи кваліфікаційних  наукових напрямів:  аграрні науки та ветеринарія; гуманітарні науки та мистецтво; суспільні науки; біологія та охорона здоров’я; математичні науки та природничі науки; технічні науки. До слова, таку ж кількість  кваліфікаційних  наукових напрямів  представив  ще тільки  Київський   національний  університет  імені Тараса Шевченка.  

Міністерство розпочало Атестацію наукової діяльності ЗВО минулого року. За результатами атестації  оцінюється ефективність наукової діяльності у ЗВО за останні п’ять років.

Атестацію проходить не заклад у цілому, а його наукові напрями. Для оцінювання Міністерством було розроблено спеціальну методику. Вона враховує широкий спектр показників: новизну та практичну цінність наукових результатів, інтегрованість у світовий освітньо-науковий простір, перспективи розвитку тощо. За поданими матеріалами розраховується  атестаційна оцінка, далі проводиться експертиза. У підсумку   кожен напрям відноситься до однієї з трьох кваліфікаційних груп – А, Б, В – або визнається  не атестованим. Методика оцінювання наукової діяльності є достатньо складною, а її результати можуть бути несподіваними та не піддаються попередньому обрахунку на рівні університетів. Це пов’язано із використанням відносних показників потенціалу (ресурсів) та показників результативності ЗВО, розрахунку нормованого питомого показника результативності (нормований індикатор) конкретного ЗВО за науковим напрямом, врахування мінімального та максимального значення питомих показників результативності (індикаторів) за науковим напрямом серед усіх ЗВО, що беруть участь у державній атестації.

Отже, при атестації враховуються  наступні показники:  наукового потенціалу та результативності ЗВО – захищені кандидатські і докторські дисертації, чисельність молодих вчених – виконавців наукових та науково-технічних робіт, чисельність працівників, які є членами редакційних колегій наукових видань (журналів), які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science; обсяг коштів, на виконання досліджень і розробок ЗВО за науковим напрямом, які за результатами конкурсного відбору фінансуються із загального фонду бюджету і спеціального фонду державного бюджету; обсяг коштів, спрямованих/залучених ЗВО на придбання обладнання за науковим напрямом; кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) яких є ЗВО, за науковим напрямом, які індексуються у наукометричній базі даних Scopus та  Web of Science; кількість публікацій у фахових наукових виданнях України категорії Б; кількість публікацій в зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄСР; кількість публікацій у наукометричній базі даних Scopus та Web of Science.

Ключовим також при оцінюванні є відповідність наукової і науково-технічної діяльності пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки.

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

Читайте нас також: 

               

 назад