Університет

Диплом польського університету – це реально!

Диплом польського університету – це реально!

Саме цього навчального семестру троє магістрантів нашого університету Артур Козак, Юліан Кондисюк та Іванна Герасимюк завершують навчання за магістерською програмою подвійного дипломування в Келецькому технологічному університеті, Польща (Politechnika Świętokrzyska). Таку можливість студенти отримали завдяки угоді про співпрацю з Келецьким технологічним університетом, в рамках якої можна отримати  диплом польського ЗВО за спеціальністю "Геодезія та картографія" для  магістрантів НУВГП спеціальності  193 "Геодезія та землеустрій".

Варто зазначити, що підписанню угоди передувала кропітка праця адміністрації двох університетів  щодо формування траєкторії навчання студентівта визнання і взаємне зарахування освітніх компонент,  що передбачають набуття однакових компетентностей та програмних результатів навчання. Окрім того, для  більшості технічних дисциплін перелік необхідних компетентностей та програмних результатів навчання в згаданій сфері майже не відрізняється в Україні та країнах ЄС. Освітня траєкторія передбачає  почергове навчання студентів в українському та польському університетах в різних семестрах. Перший семестр студенти навчаються в Україні, другий, з лютого місяця −  у Келецькому технологічному університеті. Після третього  семестру студенти успішно захистили магістерські кваліфікаційні роботи в Україні за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" і зараз завершують навчання у польському ЗВО, де також працюють над магістерськими роботами за спеціальністю "Геодезія та картографія". Окремі магістерські роботи є комплексними і мають одночасно двох керівників (з української та польської сторони). Результатом таких магістерських досліджень є спільний розв'язок актуальних наукових завдань сфери геодезії, картографії та кадастру обох країн.

Перш ніж поїхати на навчання, магістранти вивчали в НУВГП  польську мову та лише після отримання сертифіката про знання її на відповідному рівні  змогли взяти участь у програмі подвійного дипломування. Минулого року вчились дистанційно у зв’язку із  карантинними обмеженнями, зараз в польському університеті навчаються за змішаною системою. Вартість навчання за програмою подвійного дипломування − 150 євро за семестр, відповідно 300 за весь час навчання.

2021  року бажаючі навчатися за програмою подвійного дипломування магістри за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій"  можуть також брати участь у ній.

Співпраця  з Келецьким технологічним університетом також відбувається в напрямку підтримки академічної мобільності викладачів і студентів  за програмою Erasmus+KA107. Зараз в цьому  ж університеті перебуває студентка групи ГЕО41 Маріанна Андросюк. Вона разом з гарантом української ОП підібрала в польському ЗВО предмети сумарно на 30 кредитів ЄКТС, які будуть  зараховані у НУВГП після їх успішної здачі сесії в Кєльце.

Руслан Янчук,
завідувач кафедри геодезії та картографії

Читайте нас також: 

               

 назад