Університет

НОВИНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

НОВИНИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Чергове засідання науково-методичної ради відбулося в онлайн-форматі 24 березня поточного року під керівництвом голови науково-методичної ради Олега Лагоднюка.

В засіданні взяли участь автори рукописів навчальних книг, які бажають отримати рекомендацію щодо надання Грифа Вченої ради НУВГП,  та експерти рукописів.

Першим питанням, що заслухали члени науково-методичної ради, була доповідь Олега Анатолійовича щодо Положення про силабус, яке було затверджено в червні 2020 року і пройшло випробування, отримало пропозиції та зауваження до змісту, і на сьогодні потребує оновлення. Олег Лагоднюк також розповів про розроблені Методичні рекомендації до створення силабусів освітніх компонентів в Національному університеті водного господарства та природокористування.  Олег Анатолійович нагадав, що у нашому університеті  існує новостворена платформа силабусів,  онлайн-майданчик, створений для взаємодії викладачів, абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, керівників освітніх програм, працівників структурних підрозділів та керівництва університету.

Далі Віктор Корбутяк, начальник відділу якості освіти, представив проєкт Положення про силабус, а потім і Методичні рекомендації до створення силабусів освітніх компонентів. Заслухавши та обговоривши доповіді і проєкт рішення, члени науково-методичної ради одноголосно прийняли наступні рішення:

- схвалити  Положення  про силабус  в новій редакції та рекомендувати  Вченій раді до затвердження;

- затвердити  Методичні рекомендації до створення силабусів освітніх компонентів в Національному університеті водного господарства та природокористування.

Наступною була доповідь заступника голови науково-методичної ради, проректора Валерія Сороки, було розглянуто питання про “університетський стандарт” у Національному університеті водного господарства та природокористування. Валерій Степанович зробив мультимедійну доповідь про зміст питання.  Заслухавши та активно обговоривши доповідь Валерія Сороки, члени науково-методичної ради одностайно ухвалили наступне рішення:

- затвердити ядро “університетського стандарту” та запровадити  для всіх освітніх програм вступу з 01.09.2021 року;

- призначити відповідальними за освітніми компонентами: Українська мова (за професійним спрямуванням), Українська державність і культура - Малевич Л.Д.; Іноземна мова. Іноземна мова професійного спрямування - Купчик Л.Є.; Екологія - Клименко М.О.; Цифрова грамотність - Мартинюк П.М.; Підприємництво - Подлевський А.А.;

- відповідальним створити робочі групи для формування освітніх компонентів та надати пропозиції навчально-методичному відділу, НМР з якості ННІ до 01.05.2021.

Далі члени науково-методичної ради розглянули та одностайно  рекомендували Вченій раді надати гриф «Рекомендовано Вченою радою НУВГП» чотирьом навчальним посібникам:Міцність бетону. Автор:  Л.Й. Дворкін; Основи теорії систем і управління.  Автори: П.М. Грицюк, О.І. Джоші, О.М. Гладка; Модульний курс з української мови для слухачів підготовчих курсів: навчальний посібник. Автори: М.Ю. Якимчук, Н.М. Діденко; Практикум з української мови для слухачів підготовчих курсів НУВГП. Автори: Якимчук М.Ю., Діденко Н.М.

Ще члени науково-методичної ради одноголосно затвердили 4 найменування силабусів, 6 найменувань навчально-методичних електронних видань. 

План електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП на 2 квартал 2021 року представив голова науково-методичної ради Олег Лагоднюк. Олег Анатолійович також презентував проміжний моніторинг виконання плану електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП за 2020 рік. Кафедри повинні надати звіти про його виконання до 01.04.2021 відповідно до рішення науково-методичної ради від 24.02.2020. Заслухавши та обговоривши мультимедійну доповідь Олега Анатолійовича, члени ради одностайно прийняли наступне рішення:

- ознайомити з результатами проміжного моніторингу директорів ННІ та завідувачів кафедр;

- науково-педагогічним працівникам виконати план електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП за 2020 рік до 01.04.2021. Відповідальні: директори ННІ, завідувачі кафедр;

- затвердити план електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП на 2 квартал 2021.

Наступним розглянули питання щодо Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти та Систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти (семестровий поточний та підсумковий контроль)  зі змінами та доповненнями, які були розроблені відповідно у 2019 та 2020 роках. Олег Лагоднюк розповів про вищезгадані документи та наголосив, що в умовах дистанційного навчання вони мають бути скоригованими в розрізі оцінювання здобувачів. Заслухавши та обговоривши це питання, члени науково-методичної ради одноголосно прийняли наступне рішення:

- створити робочу групу щодо  створення нового Положення;

- робочій групі подати пропозиції науково-методичній раді щодо зміни системи оцінювання в умовах дистанційного навчання.

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної ради

Читайте нас також: 

               

 

Обов’язкові освітні компоненти підготовки бакалавра для всіх освітніх програм НУВГПназад