Університет

Підведено підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій 2020 року

Підведено підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій 2020 року

З метою підвищення якості навчальних та наукових видань, мотивації професорсько-викладацького складу до активної видавничої діяльності, поширення педагогічних здобутків в університеті щороку проводиться конкурс підручників, навчальних посібників та монографій. Минулий 2020 рік не став виключенням. Щоправда, формат проведення конкурсу був скорегований відповідно до умов сьогодення – він відбувся дистанційно.

У конкурсі взяли участь 38 осіб, було представлено 14 навчальних та наукових видань, зокрема у номінації «Кращий навчальний посібник» – 8: 1 комплект з 2-х посібників і 4 видання технічного напряму та 2 – природничого; у номінації «Краща монографія» – 4 монографії технічного напряму та 1 – природничого.

За результатами голосування, в якому, окрім членів конкурсної комісії, взяли участь науково-педагогічні працівники університету та здобувачі вищої освіти, було визначено переможців за номінаціями «Краща монографія» та «Кращий навчальний посібник».

У номінації «Краща монографія» перше місце отримала праця «The main properties of cement concretes» автора Дворкіна Леоніда Йосиповича, д.т.н., професора, завідувача кафедри технології будівельних виробів та матеріалознавства (63,69 б.).

Найвищий бал (79,06) членів конкурсної комісії у номінації «Кращий навчальний посібник» отримала книга «Лабораторний практикум із екології (основ екології)» колективу авторів, у складі Клименка Миколи Олександровича, д.с.-г.н., професора, завідувача кафедри екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства; Ліхо Олени Антонівни, к.с.-г.н., доцента; Турчиної Катерини Петрівни, к.с.-г.н., доцента; Борщевської Ірини Мелентіївни, к.с.-г.н., доцента; Михальчука Михайла Андрійовича, старшого викладача; Буднік Зінаїди Миколаївни, асистента. Відповідно до п. 7, пп. 7.2 Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій у новій редакції та наказу ректора від 02.03.2021 № 139 «Про підсумки конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій» фото колективу авторів буде розміщено на Дошці пошани «Людина року».

Автори-переможці отримують дипломи і право впродовж п’яти років друкувати наступні свої видання за кошти університету у редакційно-видавничому відділі, згідно з внеском автора у видання, яке перемогло в конкурсі (п. 7, пп. 7.5 Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій). У 2020 р. кількість переможців, що видали свої рукописи, становила 45 осіб, на друк видань яких було використано 74 499,00 грн.

Конкурс – це один із шляхів нашого саморозвитку, тому потрібно його переглядати, удосконалювати для надання ще більших можливостей для науковців. Перші кроки вже зроблено: члени конкурсної комісії – Лагоднюк О.А., Зубілевич С.Я., Мельничук В.Г., Ткачук О.А., Кочкарьов Д.В. – надали пропозиції щодо покращання проведення конкурсу. Дане питання є відкритим. Продовжуємо працювати в напрямку вдосконалення, адже постійні зміни – це основа розвитку.

Галина Туровська,
заступник голови конкурсної комісії

Читайте нас також: 

               

 назад