Університет

Заслужений діяч науки і техніки України

Заслужений діяч науки і техніки України
Відповідно до Указу Президента України #92/2021 "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня", за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю, нашому найкрасивішому проректору з наукової роботи та міжнародних зв'язків Наталії Савіній присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»!
 
Наталія Борисівна працює в НУВГП з  1992 року на посадах: асистента, старшого викладача кафедри бухгалтерського обліку і аналізу у водному господарстві (1992-1996 рр.); старшого викладача, доцента (2001-2011 рр.) та професора кафедри трудових ресурсів і підприємництва (2013-2014 рр.); проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (з 2014 року по теперішній час).

Наталія Савіна  є членом Президії Ради проректорів з наукової роботи та директорів наукових установ МОН України, бере участь у забезпеченні вирішення стратегічних завдань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти і наукових установ України; є  головою  спеціалізованої вченої ради Д.47.104.03 з розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.06 – економіка природокористування та охорона навколишнього середовища. Під її керівництвом успішно захищені дві докторські та п’ять  кандидатських дисертацій. Також Наталія Савіна  – організатор  та учасник  спільного проєкту «Підготовка кадрів вищої кваліфікації» в межах «Меморандуму про взаєморозуміння Україна-Таджикистан». В рамках академічної мобільності читає лекції та проводить практичні семінари у зарубіжних закладах вищої освіти.

Савіна Н.Б. є членом редакційної колегії «International Journal of New Economics and Social Sciences» (IJONESS), збірника наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування»: серія «Економічні науки» (фахове видання). Крім того, голова  експертної комісії з відбору наукових проєктів НУВГП  на конкурси МОН України.

Наукові інтереси Савіної Н.Б. стосуються оцінки та прогнозування ефективності інвестицій у підприємницькі проєкти,  логістичні та економічні системи різних рівнів,  людський капітал. Опубліковано понад 130 наукових та навчально-методичних праць у вітчизняних та іноземних виданнях, зокрема вісім монографій, дві з яких одноосібні. А  саме:  «Інвестиційні системи логістичного забезпечення економіки країни»,  «Інвестування у логістичні системи». Також вона є співавтором семи  навчальних посібників: «Підприємницьке право», «Підприємництво і бізнес-планування», «Основи підприємництва та маркетингу», «Економіка логістики», «Экономические основы предпринимательства», «Управление персоналом в конкурентной среде обучающейся организации»,  у тому числі «Менеджмент: теорія і практика»  з грифом МОН України.

Отримані результати наукових розробок Наталії Борисівни  реалізовані в практиці управління на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях.

За плідну науково-педагогічну діяльність та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів Савіна Н.Б. неодноразово була нагороджена Подяками та Почесними грамотами: Рівненської міської ради (2008 рік); Рівненської обласної ради та пам’ятним знаком (2008 рік); Рівненської обласної державної адміністрації (2012 рік); Товариства меліораторів та водогосподарників України (2015 рік); Національної служби посередництва і примирення (2015 рік); Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної адміністрації (2016 р.); Національного університету водного господарства та природокористування (2007, 2012, 2015, 2019 рік); Української  Асоціації Маркетингу (2018 рік); Національного центру Малої академії наук України (2018 рік); Національної академії педагогічних наук України (2018 рік), Міністерства освіти і науки України (2015, 2019 рік).

Професійна та науково-педагогічна діяльність відзначена на міжнародному рівні: Федерацією обмінів "Франція-Україна" (Франція) за вагомий внесок у розвиток українсько-французьких відносин за період з 2007 року; за налагодження діяльності щодо проходження навчальних практик студентами водного, економічного та будівельного профілю у Франції та в Україні; підняття рівня дидактичних документів та проведення занять до європейських стандартів; Східноєвропейською Агенцією Розвитку (Словенія) за розвиток міжнародної співробітництва між Словенією та Україною; Національним інститутом прикладних наук Ібн Зохр університету  (Королівство Марокко) за  вагомий внесок у розвиток наукового напряму та культурної співпраці між інституціями Марокко та України; Пам’ятною Медаллю від Люблінської Політехніки (Польща) за визнання заслуг у розвитку співпраці.

Щиро вітаємо, пишаємось тим, що працюємо поряд та бажаємо досягти ще більших висот в майбутньому разом із #НУВГП!
 
Читайте нас також: 

               назад