Університет

Навчально-науковий інституту права НУВГП провів регіональну науково-практичну онлайн-конференцію

Навчально-науковий інституту права НУВГП провів регіональну науково-практичну онлайн-конференцію

Першу регіональну науково-практичну онлайн-конференцію на тему «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи» організували науковці та викладачі кафедри конституційного права та галузевих дисциплін навчально-наукового інституту права НУВГП.

Відкрив конференцію директорінституту професор, к.ю.н., заслужений юрист України Валерій Цимбалюк, який наголосив на актуальності обраної проблематики, адже сильне й спроможне місцеве самоврядування постає ефективним засобом забезпечення й захисту інтересів громад. «При цьому місцеве самоврядування є явищем, що еволюціонує, вдосконалюється й наповнюється новим змістом. Потужним каталізатором цього процесу виступає адміністративно-територіальна реформа в Україні, яка нині виходить на свій фінальний етап. Втім здійснення і завершення цієї реформи потребує відповідей на ще чималу кількість питань щодо правової регламентації діяльності місцевих рад та напрацювання нових організаційно-правових механізмів підвищення їх ефективності». Означене і визначило тему конференції.

Відзначимо, що  вітальна адреса надійшла до учасників конференції від першого заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації, депутата Рівненської обласної радиСергія Подоліна. У своєму вітанні він відзначив, що новим етапом у розбудові системи державного управління на всіх рівнях очевидно можна вважати сучасну адміністративно-територіальну реформу в Україні, метою якої є формування ефективного місцевого самоврядування і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Посадовець висловив сподівання, що напрацювання учасників конференції стануть корисними для ухвалення зважених рішень управлінцями регіонального рівня щодо актуальних питань сучасної адміністративно-територіальної реформи.

Вітальні слова до учасників конференції пролунали від імені Рівненської міської ради. Секретар ради Віктор Шакирзяну своєму вітанні наголосив, щотема конференції є корисною для справи розвитку місцевого самоврядування й територіальних громад в Україні, особливо зважаючи на те, що процес впровадження адміністративно-територіальної реформи створює перед місцевими громадами і муніципальною владою нові виклики. «Переконаний, що такі конференції як ваша сприятимуть пошуку ефективних рішень», − наголосив секретар Рівнеради.

На важливості привнесення теоретичних напрацювань у практичну діяльність територіальних громад наголосив у своєму виступі професор, д.с.-г.н., ректор Національного університету водного господарства та природокористування Віктор Мошинський. До позитивів конференції він відніс її практичну спрямованість на розгляд і вирішення практичних завдань місцевого самоврядування. Ректор також підтримав ініціативу зробити таку конференцію регулярною, а на базі навчально-наукового інституту права НУВГП заснувати програму неформальної освіти для службовців місцевого самоврядування.

У робочій частині конференції різні аспекти адміністративно-територіальної реформи в Україні розкрили як практики, так і науковці, серед яких особливо цікавими були виступи директора Рівненського обласного контактного центу, консультанта з правових питань Рівненського регіонального відділення Асоціації міст України Василя Куриласа,голови Сарненської районної ради Ярослава Яковчука, доцента кафедри правових природоохоронних дисциплін навчально-наукового інституту права НУВГП к.ю.н. Оксани Швець, завідувача кафедри загальнотеоретичних правових дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України к.е.н. Олени Матвійчук. Приємно, що участь у пленарному засіданні взяли не лише досвідчені науковці, але й науковці-початківці – студенти навчально-наукового інституту права НУВГП.

За підсумками регіональної науково-практичної онлайн-конференції на тему «Адміністративно-територіальна реформа в Україні: стан, проблеми, перспективи» заплановане видання збірки наукових праць.

Читайте нас також: 

               назад