Університет

Новини вченої ради

Новини вченої ради

Відбулося чергове онлайн-засідання вченої ради, де було розглянуто низку важливих для життєдіяльності  університету питань.

Насамперед члени вченої ради підтримали внесення змін до  Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників НКУВГП;  затвердили  Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в НУВГП,  Положення про організацію вибору освітніх компонентів для здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти НУВГП, форми документів  про вищу освіту (дизайн та текст документа з відзнакою), голів екзаменаційних (кваліфікаційних) комісій. Окрім того, присутні учасники засідання  затвердили  Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти у НУВГП, котре презентував заступник відповідального секретаря приймальної комісії  Руслан Жомирук. Як зазначив Руслан Валентинович, документ регулює наступні важливі  під час навчання процеси: переведення студентів  різних  рівнів  вищої освіти  з однієї освітньої програми на іншу (у тому числі зі зміною форми навчання); переведення на навчання студентів з  інших закладів; поновлення до складу здобувачів, які були відраховані з інших ЗВО України та  університету; переведення здобувачів на інше джерело фінансування; допуску до навчання студентів після завершення  академічної  відпустки; переведення студентів  на наступний курс та їх відрахування.

Також члени вченої ради  затвердили  Правила  призначення і виплати стипендій студентам, асистентам-стажистам, аспірантам і докторантам; Положення про організацію виборчої кампанії та порядок проведення виборів ректора НУВГП; підтримали закриття освітньо-професійних програм; надали дозвіл на створення філії кафедри обліку і аудиту на базі групи компаній «Штурман»;  проголосували за  видачу  дипломів  доктора філософії Анастасії Клімовій і Олені Криворучко та надали дозвіл на проведення експертизи дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії; делегували окремі  повноваження  вченої ради науково-технічній раді НУВГП; надали  гриф  вченої ради навчальним посібникам та рекомендували до видання  збірник  наукових праць.

В «різному» ректор Віктор Мошинський  розповів про новий щабель розвитку співпраці з Рівненською і Хмельницькою АЕС  й   міською владою Рівного  та закликав кафедри активніше  долучатися до цього процесу.

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістюназад