Університет

Практична підготовка магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»

Практична підготовка магістрів спеціальності «Педагогіка вищої школи»

На кафедрі суспільних дисциплін ННІЕМ НУВГП науково-педагогічні працівники пропонують магістрам різні організаційні форми практичної підготовки.

Цікавими і корисними для магістрів були засідання проблемної студентської наукової групи «Актуальні питання педагогіки і психології вищої школи» (співкерівники: доценти А. Кочубей і С. Якубовська). 

Зокрема, 17.02.2021 проведено в онлайн-режимі засідання «Проблеми педагогічної супервізії в умовах дистанційного навчання в НУВГП». Члени групи, провівши психолого-педагогічні наукові дослідження, зробили висновки, що в кризових умовах, в яких ми перебуваємо, психолого-педагогічний супровід студентів набуває особливого значення, адже в освітньому середовищі закладу вищої освіти його можна визначити як комплексний метод забезпечення психологічної безпеки студентів, досягнення ними фізичного, душевного та соціального пристосування до навколишнього середовища.

У рамках роботи проблемної групи магістри під час практичних занять, наукових дискусій, знайомлячись із практичним і науковим досвідом провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, набувають також навичок представлення своїх наукових досліджень у вигляді статей і тез, які будуть опубліковані на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні дисципліни як фактор формування цивілізаційної компетентності: сучасні освітні виклики і перспективи розвитку», яка   проходитиме на кафедрі суспільних дисциплін 20-21 травня 2021року. Тому, користуючись нагодою, запрошуємо всіх небайдужих до актуальних наукових питань педагогіки, психології та історії долучатися до конференції.

Кочубей А.В., доцент кафедри
суспільних дисциплінназад