Університет

Вітаємо із захистом кандидатської дисертації Реута Дмитра Тагіровича

Вітаємо із захистом кандидатської дисертації Реута Дмитра Тагіровича

12 лютого 2021 р. в Національному університеті «Львівська політехніка» успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук старший викладач кафедри «Автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій» НУВГП Реут Дмитро Тагірович, науковий керівник − д.т.н., проф. Древецький Володимир Володимирович, тема дисертації «Метод і пристрій для вимірювання концентрації мікропланктону», спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин. Спеціалізована вчена рада, в кількості 17 осіб, одноголосно визнала представлену роботу як таку, що відповідає вимогам МОН до кандидатських дисертацій та відзначила  високу наукову новизну і практичну цінність дисертаційного дослідження та професіоналізм Дмитра Тагіровича.

Колектив Національного університету водного господарства та природокористування  щиро вітає Реута Дмитра Тагіровича з блискучим захистом кандидатської дисертації та бажає успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!

Кафедра автоматизації, електротехнічних
та комп’ютерно-інтегрованих технологійназад