Університет

СТРАТЕГІЯ – БУТИ НАЙКРАЩИМИ! КОРОТКІ ПІДСУМКИ ШКОЛИ ЛІДЕРСТВА

СТРАТЕГІЯ – БУТИ НАЙКРАЩИМИ! КОРОТКІ ПІДСУМКИ ШКОЛИ ЛІДЕРСТВА

У час постійних динамічних змін в нашій державі та трансформації суспільства в умовах пандемії всі українські ЗВО перебувають у зоні турбулентності. Але не в кожному університеті відбувається пошук шляхів переходу до рівноваги між традиціями та цифровою невизначеністю, науковими школами та новою акредитацією, усталеними правилами та запровадженням системи якості. Значний вплив на академічну свободу університетів справляє певна політична невизначеність та незавершена реформа вищої освіти.

Останні п’ять років НУВГП динамічно розвивається через інтенсивне впровадження цифрових технологій у всі комірки нашого спільного університетського життя. Ми успішно подолали перші виклики нової акредитації освітніх програм, отримали підтримку у фінансуванні програм термомодернізації будівель і споруд університету, а також у рази збільшили надходження до бюджету через розвиток програм наших науковців. Середній бал ЗНО у наших абітурієнтів за останні два роки зріс на 16 пунктів і становить 166 балів!

ДРУЗІ, ЦЕ ВРАЖАЄ!

Наша стратегія на якість, відкритість та залучення робить НУВГП помітним в українському суспільстві на всіх рівнях – від академічних спільнот  до громадського сектору. Ми відіграємо все більшу роль у суспільстві! Це надихає, але це і наша велика відповідальність.

Через такий швидкий поступ, вал нових ідей та проєктів ми підійшли до певного роздоріжжя. Варто зробити крок назад і стратегічно розміркувати про майбутнє – які наші пріоритети на наступні 5 або 10 років? Як просувати нашу місію з розвитку суспільства? Які наші основні цінності? Що ми зобов’язані зберегти та закласти у підвалини нового університету майбутнього?

Разом з тим залишається  остаточно  не розв’язаною проблема, пов’язана з інституційною автономією університету, – фінансова нестабільність через зарегульованість державного фінансування.

Нашій державі потрібні сильні, відповідальні та автономні університети. Ми зобов’язані бути на передовій: сприяти публічним дискусіям, що засновані на повазі до аргументів і базуються на доказах. Для цього потрібно будувати діалог із суспільством, який ґрунтуватиметься на взаємній довірі. І насамперед  взаємна довіра повинна розвиватися у нашому інтелектуально потужному, але  такому строкатому колективі.

Перше, на нашу думку, що ми зобов’язані зробити – згуртуватися навколо місії нашого університету – зрозуміти своє місце та роль, відчути свої сильні сторони, а також визначити та усунути слабкі, подивитися на університет через призму інших людей, ЗВО та технологій.

З цією метою у нашій Школі лідерства вперше було реалізовано масштабну за задумом та реалізацією подію під назвою «Школа лідерства: стратегічна сесія», розроблену для керівного складу університету – проректорів, директорів інститутів, завідувачів кафедр, а також керівників ключових структурних підрозділів, які забезпечують організацію та провадження освітнього процесу.

Навчальна програма тривала впродовж двох тижнів з 27 січня по 11 лютого 2021 року. Стратегування відбувалося через проведення воркшопів, майстер-класів, лекцій та практичних занять.

Очевидно, що карантин вніс свої корективи, адже навчання відбувалося через цифрові комунікаційні технології Zoom, CISCO Webex Meeting, а також корпоративну платформу Google-meet. Безпосередньо до навчання було залучено 84 особи.

Маємо підкреслити, що всі науково-педагогічні працівники мали змогу долучитись до занять як глядачі без додаткової реєстрації. Для цього інформаційно-обчислювальний центр університету транслював заняття безпосередньо на нашому сервісі «Vote» (https://vote.nuwm.edu.ua/) відповідно до розкладу занять. Щиро дякуємо всім, хто постійно долучався до дискусії!

Перед організаційним комітетом Школи лідерства повстало складне завдання – у короткий міжсеместровий період організувати працівників університету для вирішення двох стратегічних завдань – переосмислити місію університету, а також провести навчання новим технологіям, які інтенсивно впроваджуються та вносять певні корективи у навчальний процес. Це і розвиток корпоративної системи електронного документообігу, і наступне впровадження та розбудова системи якості, «переїзд» навчальної системи MOODLE на нову версію та на новий сервер з одночасними змінами в управлінні платформою.

Навчання відбувалося в інтерактивній формі із використанням теоретичного матеріалу, дискусій, практичних вправ, розгляду кейсів. Всього відбулося 26 занять за чотирма модулями: «Лідерство», «Особливості розробки силабуса», «Програми на основі інструментів і сервісів Moodle», «Акредитація та якість вищої освіти в НУВГП». Навчання було достатньо інтенсивне – не менше як дві пари щодня.

Дякуємо за Вашу цілеспрямованість та наполегливість, колеги!

Для проведення Школи як лекторів було запрошено відомих професіоналів та науковців з різних університетів та установ України та США: Олену Єременко – заступницю голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Тараса Добка – першого проректора Українського католицького університету; Василя Тараса – професора Університету Північної Кароліни у Грінсборо, США; Ольгу Бершацьку – керівницю Центру забезпечення якості освіти НаУКМА; Юрія Зубаня – директора організаційно-методичного центру технологій електронного навчання СумДУ; Олега Паська – завідувача науково-дослідної частини СНАУ.

Тональність та напрямок дискусії у своїй доповіді «Зміни. Принципи ведення змін» вказав ректор НУВГП Віктор Мошинський. Дискусія точилася навколо стратегії та тактики ведення змін в нашому університеті, а також, звісно,  про найближчі плани університету.

З ґрунтовною доповіддю про цифрову трансформацію в університеті виступив проректор Олег Лагоднюк.

Директор центру незалежного оцінювання Федір Швець, директор інформаційно-обчислювального центру Віталій Назарук, начальник відділу зв’язків з громадськістю Віталій Прокопець, завідувач відділу ліцензування та акредитації Анастасія Клімова, начальник відділу інформаційних технологій Олександр Хоменчук та начальник відділу якості освіти Віктор Корбутяк провадили переважно навчання на платформах Moodle та iDoc, а також давали роз’яснення щодо змін у процедурах акредитації та системи якості НУВГП.

В заключний день програми Школи ректор Віктор Мошинський у спільній доповіді з Анатолієм Жуковським, автором системи стратегування «Єдність» та засновником громадської організації «Інститут української національної ідеї», підсумували навчання та вказали на самобутність університету, дух новаторства, а також визначили глобальні цілі – розбудову відкритого університету – університету без стін.

Величезна подяка за вашу щиру працю, колеги, нам все вдалося!

Немає жодних сумнівів, що університет повинен продовжувати заохочувати наших дослідників ще більше підключатись до вирішення проблем та завдань суспільства, будувати мости до інших спільнот, зовнішніх стейкхолдерів та громадян. Студентів та випускників слід сприймати як активних учасників діяльності університетів, оскільки університет без стін – це якраз і є академічна спільнота, яка простягає руку і відкриває двері у світ, готова вчитися в інших, але твердо тримається на основних цінностях. Виховання лідерів повинно стати всеохоплюючим та прозорим, а лідери повинні бути готовими взяти на себе свої функції для розбудови нашого суспільства.

Віктор Мошинський, ректор
Олег Лагоднюк, проректор

 

ВІДГУКИ УЧАСНИКІВ ШКОЛИ ЛІДЕРСТВА:

Школа лідерства дала можливість розгорнуто обговорити та проаналізувати важливі аспекти системи внутрішнього забезпечення якості в НУВГП, зокрема на рівні завідувачів кафедр та керівників підрозділів;  згуртувала академічну спільноту та мотивувала до стратегічного мислення і подальшого удосконалення надання освітніх послуг. Дуже цінним є ґрунтовне ознайомлення із кращими практиками освітнього процесу в Україні та США.

Віктор Корбутяк, начальник відділу якості

Сьогодні закінчилась наша стратегічна сесія, колективна колегіальна співпраця на лекціях, вебінарах, тренінгах, яка була насичена новими ідеями, знаннями, враженнями. Вдалося осмислити системність завдань, що стоять перед нами, масштаби вже зробленого, наше місце серед інших ЗВО. Я отримала інтелектуальне задоволення від комунікації зі спікерами та колегами. Хоча всі ми стомились від онлайну, проте завдяки небайдужому ставленню до піднятих (вдало продуманих і організованих) на нашій сесії тем, близьких і важливих для нас та нашого університету, спільними зусиллями вдалося створити атмосферу живого спілкування, відкритого обміну думками, проблемами. Це, на мою думку, сприятиме формуванню як відкритості до позитивних змін, можливості подивитися на поставлені завдання з креативної точки зору, так і усвідомленню свого місця в процесі нашого поступу, побудові кращих, більш злагоджених ділових стосунків у колективі університету, взаємодії і взаєморозуміння.

Ольга Наконечна, професор, завідувач кафедри філософії

Мотивувальні виступи ректора, проректора, запрошених гостей є надзвичайно надихаючими для розуміння, куди ми йдемо, чому так, а не по іншому. Кожну наступну зустріч слухачі очікували (в основному), а не уникали.

Об'єднання різновікових та з різних кафедр слухачів Школи в різні групи під час навчання є важливим саме в цій лютневій Школі лідерства 2021 порівняно з попередніми. Такі знайомства та віртуальні дотики зближують.

Присутність, навчання, підтримка ректора та проректорів щодня в Школі є дуже важливими для відчуття однієї команди. Спікери НУВГП також чудово та професійно навчали слухачів. Особисто мені було дуже складно засвоїти швидко технічні завдання з наповнення Moodle текстами та іншими матеріалами, опанувати роботу інших технічних додатків НУВГП. Засвоєнню цього матеріалу приділю більше часу в записах.

Вдячна всім організаторам. Натхнення, сил та здоров'я. До наступної Школи!

Леся Тихончук, професор, в.о. зав. кафедри

Дякую за можливість доєднатись на платформі «Vote». Було дуже цікаво і динамічно. Раділа, що мій університет є лідером в багатьох напрямках, керівництво розуміє виклики та знає, як на них відповісти. Мої колеги працювали на повну силу, з натхненням, щиро раділи своїм досягненням, підтримували один одного. Дуже корисним був обмін досвідом з іншими університетами, які відверто розповіли про успіхи та невдачі. Школа допомогла  відчути почуття ліктя в умовах онлайн – з колегами, керівництвом, представниками інших університетів, міністерства, нашу роль в сучасному непростому світі. Сподіваюсь, цей настрій буде переданий нашим студентам. Ми спільно робимо важливу для суспільства справу і приречені на успіх!

Окрема подяка навчально-методичному відділу, відділу інформаційних технологій, центру незалежного оцінювання за те, що ділились знаннями і зробили цю яскраву подію реальністю.

         Світлана Зубілевич, професор кафедри обліку та аудиту

Протягом цих двох тижнів навчання в Школі лідерства на кожному занятті не покидало відчуття, що знаходжуся на справжніх курсах підвищення кваліфікації. Дух корпоративної солідарності підсилювала гордість за інноваційні тренди розвитку нашого університету. Школа лідерства для багатьох стала своєрідним антидепресантом від професійного вигорання. Із задоволенням візьму участь у наступних стратегічних сесіях, ініційованих нашими прогресивними топменеджерами. Було потужно!

Мар’яна Мальчик, завідувач кафедри  маркетингу

Чудова ідея організувати колектив в умовах пандемії для підвищення кваліфікації в режимі онлайн. Можливість пізнати передові технології, оцінити місце свого НУВГП на рівні інших лідерів-університетів. Зорієнтуватись самому, що ще варто опанувати, в якому напрямі вдосконалюватись. Підтвердження того, що вчитись ніколи не пізно, не варто зупинятись на досягнутому!

Ігор Григус, професор, директор ННІ охорони здоров’яназад