Університет

Про акредитацію освітніх програм із перших вуст

Про акредитацію освітніх програм із перших вуст

З цікавою та змістовною доповіддю «Процедура акредитації освітніх програм: форма та зміст»  виступила в рамках Школи лідерства заступник голови Національного агентства із забезпечення якості освіти Олена Єременко .

Олена Володимирівна розповіла про витоки та зміст, становлення та етапи процедури нової акредитації , формування повідомлень про намір акредитувати ОП та терміни їх подачі, створення  відомостей про самооцінювання ОП, дала поради щодо роботи з ЕГ, відзначила учасників вирішення  акредитаційної проблеми, можливості, права і обов’язки закладу під час візиту представників ЕГ, права керівника закладу щодо зауважень до звіту ЕГ.

Слухачі також почули про завдання галузевих експертних рад, процедури у ГЕР та причини  зміни  оцінок та  критерії, у т.ч. зі сторони Нацагенства. Йшлося також про структуру  ОП, вибірковість,  Soft skills,залучення стейкхолдерів, інтернаціоналізацію, силабус, прозорість, академічну  доброчесність, повернення справ та виправлення  помилок,  допущених при підготовці акредитації .

В підсумку пані Олена висвітлила значення акредитації  – як процедури забезпечення якості освіти.

Олена Володимирівна наголосила, що відповіді на питання щодо акредитації  ОП можна знайти на сайті Національного агентства:  сторінка «акредитація» та wiki-сторінка.  А  ще відзначила, що наш університет іде попереду і є взірцевим щодо прикладів гарних практик  з вибірковості, прозорості, побудуванню бренду, веб-сторінки тощо.

Питання  до представниці НАЗЯО Олени Єременко стосувалися  складу експертів,  рейтингу  студентоцентрованого навчання, нової  системи  аналітичного опитування, оцінювання злагодженості команди та сприйняття критики,   значення і  змісту  критеріїв  для розвитку освіти , попереднього опитування студентів,  стосовно ОП, соціальних  і громадських проєктів , термінів  подачі заявки, перспективи роботи спеціалізованих вчених рад та інші.

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістюназад