Університет

Тренінг від Ольги Бершадської

Тренінг від Ольги Бершадської

Впродовж двох днів тривав другий модуль «Особливості розробки силабуса»  навчального  курсу  для керівного складу університету від  керівниці  центру забезпечення якості освіти НаУКМА,  співавторки  методичних рекомендацій до дистанційного викладання МОН Ольги  Бершадської.

На онлайн-заняттях  слухачі  дізналися про  силабус, його доцільність, структуру, форму, шаблони, говорили про  результати навчання, систему  оцінювання курсу, її прозорість, критерії, матрицю, політики курсу – комунікацію та доброчесність, стали учасниками тренінгу.  Ольга Бершадська також  представила модель оцінки ефективності навчання.

Підсумком  став  чек-лист, за яким пані Ольга пропонує  слухачам перевірити   орієнтованість  їхнього силабуса на навчання: силабус   добре структурований, в ньому легко орієнтуватися; тон викладу позитивний, виражає повагу та привітність;  зорієнтований на  студента; описує очікування від учасників процесу та їх відповідальність; пов’язує  очікувані результати навчання та впевненість   студента  через відповідальне навчання; містить  інформацію  про  оцінювання  критерії  та видів  діяльності; описує сумарне  і формувальне; присутня  можливість отримати додаткові бали; зворотній зв'язок; доступ до оцінок;  містить можливість врахувати зауваження, переробити та покращити оцінку.

Водночас тренер  підкреслює, що силабус – не лише  персоніфікована програма викладача для навчання студентів, а потужний інструмент навчання. І дуже важливо, щоб він був  написаний зрозумілою мовою, добре структурований, читабельний і містив повну інформацію.

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістюназад