Університет

Чергове засідання науково-методичної ради проведено в онлайн-форматі

Чергове засідання науково-методичної ради проведено в онлайн-форматі

Чергове засідання науково-методичної ради відбулося 16 грудня поточного року в університеті. Засідання  проходило під керівництвом заступника голови науково-методичної ради, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Валерія Сороки в oнлайн-форматі. В засіданні також взяли участь автори та експерти рукописів навчальних видань, які бажають отримати гриф Вченої ради НУВГП.

Першим питанням, що заслухали члени науково-методичної ради, була доповідь Євгенія Дмитренка, директора центру неформальної освіти, про Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в Національному університеті водного господарства та природокористування. Заслухавши та обговоривши доповідь Євгенія Олександровича, члени науково-методичної ради одностайно ухвалили наступне рішення: – рекомендувати Вченій раді НУВГП затвердити за умови  доопрацювання  до винесення його  на засідання Вченої ради; – зобов’язати відповідальних за договори із закладами вищої освіти домовитися про академічні мобільності та можливість співпраці.

Другим було розглянуто питання щодо словника-довідника освітніх програм НУВГП, які діють, українською та англійською мовами. Інформацію про створення словника-довідника надала заступник завідувача навчально-методичного відділу Тамара Костюкова. Тамара Андріївна наголосила на важливості створення такого документа, який розрахований на керівників освітніх програм, здобувачів вищої освіти різних рівнів, наукових та науково-педагогічних  працівників,  розповіла про роботу, яка триває з жовтня  поточного року. З довідкою щодо роботи над словником-довідником в навчально-науковому інституті економіки та менеджменту виступила Наталія Мазур, заступник директора вищезгаданого інституту. Заслухавши та обговоривши інформаційну доповідь Тамари Андріївни і довідку Наталії Олексіївни, члени науково-методичної ради одностайно ухвалили наступне рішення: – навчально-науковому інституту економіки та менеджменту розробити пілотний проєкт словника-довідника освітніх програм; – навчально-методичному відділу розробити та представити на рівні університету проєкт словника-довідника освітніх програм до березня 2021 року. 

Питання про методичні рекомендації щодо розробки силабусу, які  розробила робоча група, доповів Віктор Корбутяк, начальник відділу якості освіти. Він зазначив, що члени робочої групи, які є представниками кожного навчально-наукового інституту, розробили рекомендації, що обговорювалися на двох засіданнях в яких брали участь і керівники освітніх програм. Також Віктор Іванович зазначив, що з метою створення онлайн-майданчика для взаємодії викладачів, абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, керівників освітніх програм, працівників структурних підрозділів та керівництва університету, на виконання наказу ректора від 21.07.2020 № 389 “Про запровадження силабусу” введено в дію вебплатформу “Силабус”. Заслухавши доповідь Віктора Корбутяка та проєкт рішення Світлани Зубілевич, професора кафедри обліку і аудиту, члени науково-методичної ради  одностайно ухвалили наступне рішення: - надати доопрацьований макет силабусу та методичні вказівки з його складання на розгляд науково-методичних рад з якості (НМРЯ ННІ). Дедлайн до 06.01.2021; - робочій групі доопрацювати макет силабусу та методичні вказівки за результатами обговорення в ННІ. Дедлайн до 24.01.2021; - створити закладку frequently asked questions стосовно силабусу на сторінці Expertum.

Далі члени науково-методичної ради розглянули та одностайно  рекомендували Вченій раді надати гриф «Затверджено Вченою радою НУВГП» підручнику «Стратегія сталого розвитку регіону». Автори: М.О. Клименко, О.М. Клименко, Л.В. Клименко та  «Рекомендовано Вченою радою НУВГП» п’ятьом навчальним посібникам: «Технологія раціонального  землекористування». Автори:  В.М. Фурман, А.В. Люсак, О.О. Олійник, Н.С. Ковальчук; «Аналіз та реалізація проєктів». Автори:  Н.Е. Ковшун, О.І. Левун; «Транспортні системи гірничих підприємств (шахти та збагачувальні фабрики)».  Автори:  З.Р. Маланчук, В.Я. Корнієнко, М.М. Марчук, В.С. Сорока, О.Ю. Васильчук; «Геоморфологія з основами четвертинної геології». Автори: Г.В. Мельничук, В.Г. Мельничук; «Фізико-хімічні властивості елементів і сполук гірничих порід». Автори:  М.В. Яцков,  Н.М. Буденкова, О.І. Мисіна.

Ще члени науково-методичної ради одноголосно затвердили 18 найменування силабусів, 8 найменувань навчально-методичних електронних видань та план   електронних видань навчально-методичної літератури НУВГП на 1 квартал 2021 року.  

Варто зазначити, що реєстрація участі членів науково-методичної ради в засіданні, голосування за питання, що виносились на розгляд поточного засідання, відбувалися як і завжди в online-форматі.

 

Тамара Костюкова,
учений секретар науково-методичної ради

 назад