Університет

Перший захист на здобуття наукового ступеня «доктора філософії»

Перший захист на здобуття наукового ступеня «доктора філософії»

В кінці вересня, вперше,  відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 167, в університеті відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня «доктора філософії» Ярути  Яни Валентинівни. Науковий керівник роботи  -  доктор технічних наук,професор, завідувач кафедри міського будівництва та господарства Ткачук Олександр Андрійович. 

Тема дисертації: «Удосконалення міських систем дощового водовідведення з врахуванням регулювання дощового стоку». Для захисту в університеті  було створено першу разову спеціалізовану вчену раду ДФ 47.104.001 під керівництвом  завідувача кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин  Рябенка Олександра  Антоновича, склад якої затверджено наказом МОНУ № 897 від 06.07.2020 р.

Наказом МОНУ від  30 листопада 2020 року  Яруті Я.В. присуджено ступень  «доктора філософії»  зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

P.S. Варто зазначити,  що  29 жовтня 2020 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 979 від 21.10.2020 року «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167». Зміни визначають продовження строків проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії до 30 червня 2021 року. 

Здобувачі, які закінчили аспірантуру, мають право захистити дисертацію протягом шести місяців після відрахування з аспірантури. Окрім того, удосконалено процедуру проведення попередньої експертизи дисертації здобувача ступеня доктора філософії.

Нормативні документи, які стосуються Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії (PhD):

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

Вимоги до оформлення дисертації.

Форми документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії.

Форми документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки.

 

Наталія Пархомчук,
відділ зв’язків із громадськістю

 назад