Університет

Збірник наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» індексується в Index Copernicus

Збірник наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» індексується в Index Copernicus

Наукові журнали та збірники наукових праць є однією з головних складових наукової літератури. У багатьох країнах наукові журнали проходять атестацію в урядових або громадських організаціях, які засвідчують науковість видання і дотримання правил рецензування. Однією з форм наукового визнання видання є його індексація в міжнародних індексах цитування та науково-інформаційних базах.  Першим науковим журналом вважається німецький журнал Acta eruditorum, який почав публікуватися у Лейпцизі в 1682 році. УНаціональному університеті водного господарства та природокористування існує ціла низка наукових видань, що відповідають основним напрямам наукових досліджень університету. Серед таких видань Збірник наукових праць «Стратегія і тактика державного управління». 24 травня 2020 року було подано анкету щодо індексації збірника наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» у наукометричній базі Index Copernicus1 грудня 2020 року почалось рейтингування збірника в цьому індексі. 

Збірник наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» було засновано в 2013 році (свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 20360-10160р від 11.10.2013 р.). Перший номер збірника вийшов у 2014 році.

У виданні наведено результати наукових досліджень в галузі державного управління. Розглядаються проблеми розвитку системи державного регулювання економічних і соціальних процесів, проблемні питання процесу децентралізації та місцевого самоврядування. Представлені в збірнику наукові роботи відображають сучасні підходи до підвищення ефективності та результативності функціонування системи державного управління та місцевого самоврядування і тенденції розвитку наукових досліджень в даній сфері.

Видавцем видання є Національний університет водного господарства та природокористування. Наукова та організаційна робота з підготовки випусків проводиться на кафедрі державного управління, документознавства та інформаційної діяльності. Основними авторами журналу є науковці навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП. Крім цього, в журналі публікувалися статті вчених-економістів та фахівців з державного управління таких наукових центрів, як Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Черкаси, Житомир.

Іноземні автори представляють такі країни, як Китай, Болгарія, Польща, Азербайджан, Грузія, Лівія, Союз Коморських островів. Матеріали призначені для науковців в сфері державного управління та економіки, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами державного управління, місцевого самоврядування, економічних проблем розвитку національної та світової економіки.

Сподіваємось, що індексація збірника наукових праць «Стратегія і тактика державного управління» у престижному міжнародному індексі дозволить ще більше підняти рівень статей, що публікуються, та зробити наукові школи навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НУВГП визнаними міжнародною спільнотою.

 

Кафедра державного управління,

документознавства та інформаційної діяльностіназад