Університет

Новини Вченої ради

Новини Вченої ради

Відбулося чергове онлайн-засідання Вченої ради. Першим питанням порядку денного  стало звітування докторантів  університету, наступним – затвердження тем докторських дисертацій. 

Про голів державних іспитових комісій доповів  секретар Вченої ради Андрій Подлевський. Окрім того, члени Вченоїради затвердили та закрили освітньо-професійні програми інавчальні плани;  надали  гриф  Вченої ради підручникам та посібникам, рекомендували до видання монографії, збірники наукових праць. Зокрема, закриті:  освітньо-професійні програми  24788 "Геоінформаційні системи і технології", 24789 «Геодезія», 24790 «Землеустрій та кадастр», а також   освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Економічна кібернетика та бізнес-інформатика» за спеціальністю 051 «Економіка»

Проректор з науково-педагогічної, методичної та виховної роботи Олег Лагоднюк  розповів про організацію конференціїтрудового колективу з питання Звіту ректора за 2020 рік щодо виконання умов контракту, укладеного з Міністерством освіти і науки України в умовах карантину.  

 

Наталія Пархомчук,

відділ зв’язків із громадськістю

 назад