Університет

Психологічний тренінг «Тепер я студент»

Психологічний тренінг «Тепер я студент»

При кафедрі суспільних дисциплін ННІЕМ успішно працює психологічна лабораторія. Навіть в умовах карантину викладачі кафедри продовжують активно співпрацювати зі студентами з метою розвитку професійних компетентностей, збагачення не лише теоретичних, а й практичних знань. Зокрема, з метою налагодження соціально-психологічного клімату студентства викладачами-психологами був проведений психологічний тренінг «Тепер я студент» зі студентами-першокурсниками. 

Психологічний тренінг – це груповий метод роботи, що забезпечує активну участь і творчу взаємодію учасників між собою. Це цікавий процес пізнання себе та інших, спілкування, ефективна форма опанування знань, інструмент для формування умінь і навичок, форма розширення досвіду. Під час тренінгу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед групою безліч варіантів розвитку та розв’язання проблеми, заради якої вона зібралася. 

Під час проведення тренінгу студенти мали можливість взяти участь у вправах, які допомогли їм краще пізнати себе, сильні і слабкі сторони свого характеру, усвідомити та замислитись над особливостями свого світогляду та системи ціннісних орієнтацій. Цікавим моментом у ході тренінгу були вправи на встановлення соціальної довіри. Особливий інтерес викликали завдання з розвитку комунікативних здібностей та вміння налагоджувати контакт у колективі. Краще зрозуміти свій внутрішній світ та зазирнути у підсвідомість допомогла робота з метафоричними картами. Дуже сподобався студентам метод асоціативного малювання, який сприяє розвитку емпатії, взаєморозуміння та творчого мислення. 

Студенти-першокурсники тільки починають новий етап у своєму житті, тому встановлення приязної комунікації у групі, налагодження міжособистісних стосунків лиши сприятимуть мотивації до навчальної та наукової діяльності студентства.

Психологічна лабораторія пропонує співпрацю із кураторами груп різних інститутів по роботі з молоддю.

 

Оксана Сарнавська,
керівник психологічної лабораторії

 назад