Публічна інформація

Декларації

Бланк декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Методичні роз’яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру

Бланки

Бланк виконання письмової роботи за ККР

Бланк заяви науково-педагогічного працівника на продовження терміну дії трудового договору (контракту)

Наказ МОН про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах №705

1.01.1_Заява

1.01.2_Заява

1.01.3_Заява

1.02_Журнал реєстрації

1.03.1_Опис особової справи

1.03.2_Розписка в отриманні документів

1.04_Аркуш результатів вступих випробув

1.05_Повідомлення

1.06_Відомість вступ випробув

1.07_Аркуш усн відпов

1.08_частина 1_Титульна стор письмов роботи

1.09_Протокол співбесіди

1.10_Повідомлення

1.11.1_Наказ про зарах

1.11.2_Додаток до наказу

2.01_Особова справа студента

2.02.2_Залікова книжка студента

2.03_Навчальна картка студента

2.04_Журнал реєст видачі дипломів

3.01_Журнал вид реєстр вид акад дов

5.01_Наказ про завершення навчання

5.02_Додаток до наказу про відрахування

Наказ про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації №384

4.01_План роботи кафедри

4.04_Індивідуалний план роботи викладача та її облік

4.05_Журнал взаємних і контрольних відвідувань

4.06_Звіт_каф_про_вик_навч_роботи

4.07_Журнал обліку роботи викладача

5.01_Журнал обліку роботи академ. групи

5.04_Аркуш успішності студента

7.01_договір_ практ

7.02_направлення_практ

7.03_щоденник практики

7.04_повідомлення_практ

10.01_Заява_на_роботу_викл

10.02_Картка_обл_погод_оплати

Журнал обліку навчального навантаження викладчів

Журнал реєстрації курсових заочна

Обхідний лист

5.01 Довідка-виклик

10.03_табель_погод_оплати

Відомості

Відомість оцінювання деканом факультету якості роботи науково-педагогічних працівників

Відомості для самоатестації кафедри

Різне

Службова записка на затвердження розподілу ставок науково-педагогічних працівників за посадами і джерелами фінансування