Публічна інформація

Додаткові освітні послуги

Положення про надання додаткових освітніх послуг в НУВГП розроблено згідно із Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України від 14.10.2010 р. № 949 «Деякі питання виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/758/902 від 23.07.10 р. «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами» та іншими нормативними документами, що регламентують економічну та фінансову діяльність вищих навчальних закладів.

Положення про надання додаткових освітніх послуг НУВГП