науково-методична рада з якості

Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування*

 1. Хлапук Микола Миколайович, д.т.н., професор кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки – голова ради;
 2. Ніколайчук Олег Миколайович, к.т.н., доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки – секретар ради;

Члени ради:

 1. Рокочинський Анатолій Миколайович – д.т.н., професор кафедри водної інженерії та водних технологій;
 2. Турченюк Василь Олександрович, д.т.н. професор кафедри водної інженерії та водних технологій;
 3. Шинкарук Любомир Антонович, д.т.н., завідувач кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки;
 4. Рябенко Олександр Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин;
 5. Мельничук Віктор Григорович, д.г.н, професор завідувач кафедри геології та гідрогеології;
 6. Клімов Сергій Васильович, к.т.н., завідувач кафедри гідроінформатики;
 7. Козішкурт Світлана Миколаївна, к. т. н, доцент кафедри водної інженерії та водних технологій;
 8. Новачок Олександр Михайлович, к.т.н, доцент кафедри гідроінформатики;
 9. Костюк Олександр Павлович, к.т.н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин;
 10. Романів Андрій Степанович, к геоф наук доцент кафедри геології та гідрогеології;
 11. Холоденко Вікторія Святославівна, к. геогр. наук, доцент кафедри геології та гідрогеології;
 12. Білецький Анатолій Альфонсович, к.т.н. доцент кафедри гідротехнічного будівництва та гідравліки.

* науково-методична рада з якості Навчально-наукового інституту водного господарства та природооблаштування затверджена наказом ректора НУВГП від 05.09.2019 р. № 00477

Стандарти вищої освіти
103 Науки про Землю

бакалавр

103 Науки про Землю

Магістр

144 Теплоенергетика

бакалавр

145 Гідроенергетика

магістр

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

бакалавр


Документи науково-методичної ради з якості
Тимчасове положення про НМРЯ ННІВГП

План роботи НМРЯ ННІВГП на весняний семестр 2019-2020 нр

План роботи НМРЯ ННІВГП на осінний семестр 2019-2020 нр