Кафедра водної інженерії та водних технологій

Адреса:  м. Рівне, вул. Олекси Новака, 79, навчальний корпус №4, каб. 415

  9-28

  kaf-pg@nuwm.edu.ua

Склад кафедри

Прізвище, ім'я, по батьковіПосада, вчене званняНауковий ступіньE-mailGS
Турченюк Василь ОлександровичВ.о. завідувача кафедри, професорд.т.нv.o.turchenuk@nuwm.edu.uagoogle scholar
Рокочинський Анатолій Миколайовичпрофесорд.т.н.a.m.rokochinskiy@nuwm.edu.uagoogle scholar
Волкова Людмила Андріївнапрофесорк.с.-г.н.l.a.volkova@nuwm.edu.uagoogle scholar
Жовтоног Ольга Ігорівнапрофесорд.c.нo.i.zhovtonoh@nuwm.edu.ua 
Кропивко Сергій Максимовичдоцентк.т.н.s.m.kropivko@nuwm.edu.ua 
Козішкурт Світлана Миколаївнадоцентк.т.н.s.m.kozishkurt@nuwm.edu.uagoogle scholar
Коптюк Роман Миколайовичдоцентк.т.н.r.m.koptyuk@nuwm.edu.uagoogle scholar
Шалай Сергій Васильовичдоцентк.с.-г.н.s.v.shalay@nuwm.edu.uagoogle scholar
Волк Павло Павловичдоцентк.т.н.p.p.volk@nuwm.edu.uagoogle scholar
Приходько Наталія Володимирівнастарший викладачк.т.н.n.v.prihodko@nuwm.edu.uagoogle scholar
Гаврищак Валентина Петрівнаділовод v.p.gavrischak@nuwm.edu.ua 
Ричко Дарія Михайлівнааспірант d.m.synchaievych@nuwm.edu.ua 

Інформація станом на 28.09.2020 р.