Гідравліка, гідрологія, гідрометрія. Загальний курс. Практикум

Hydraulics, hydrology, hydrometry

Вивчення основних розрахункових залежностей, способів та методів їх використання для гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух, водозливів, водопропускних споруд, рух рідини в пористому середовищі є однією з важливих частин у підготовці фахівців за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія». Навчальна дисципліна “Гідравліка, гідрологія, гідрометрія” (Загальний курс. Практикум) дає знання основних гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух рідини. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку при безнапірному русі рідини, розрахунку гідравлічних характеристик водопропускних споруд та користуватися нормативною і довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування