Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

Hydraulics, hydraulic and pneumatic drives 2

Сучасна промисловість вимагає усе більш досконалих машин і механізмів, що забезпечують високу продуктивність. У рішенні цих завдань важливу роль відіграють приводи машин і обладнання. Застосування їх спрощує в усіх випадках рішення багатьох технічних завдань, значно спрощує автоматизацію виробничих процесів і підвищує якість машин, а також дозволяє значно зменшити їх вагу і габарити. В наш час важко визначити будь-яку галузь машинобудування де б не застосовувалися гідравлічні, пневматичні та електричні приводи або гідродинамічні передачі. Все вище наведене визначає актуальність підготовки спеціалістів відповідної кваліфікації. Нормативна навчальна дисципліна «Гідравлика, гідро- та пневмоприводи» забезпечує необхідний об’єм базової інформації для підготовки вказаних фахівців. Метою вивчення дисципліни “ Гідравлика, гідро- та пневмоприводи ” є: - надання студентам, які навчаються за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» базових знань для розуміння, розрахунку, конструювання, виготовлення та приводів машин і обладнання, що застосовуються в підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх машинах і обладнанні в дорожньо-будівельному, сільськогосподарському виробництвах і підприємств по виробництву будівельних матеріалів. Завданням навчальної дисципліни є: - формування у студентів знань сучасних методів аналізу і розрахунку рівноваги і руху рідини в гідравлічних апаратах та вміння застосовувати ці методи для розрахунків їх параметрів; - вивчення основних конструкцій, принципів дії, методів підбору і розрахунків приводів машин і обладнання, що забезпечують роботу підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, сільськогосподарських машинах і обладнання сільськогосподарського виробництва і підприємств по виробництву будівельних матеріалів. У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні знати: - основні залежності для розрахунків різноманітних приводів машин і обладнання; - будову і принцип дії найбільш поширеного гідравлічного, пневматичного, електричного та механічного обладнання – гідравлічних і електричних насосів і двигунів, гідро - та пневматичних апаратів, гідродинамічних передач, пневматичних, гідравлічних і механічних приводів, загальні вимоги техніки безпеки при їх експлуатації; вміти: - аналізувати і розв’язувати задачі, що передбачають визначення тиску і сил тиску на елементи ємностей, трубопроводів і гідроапаратів, на які діє рідина чи повітря під тиском; - визначати напір в трубопроводах і їх діаметри, пропускну здатність отворів і насадок в умовах усталеного і неусталеного рухів; - читати і складати гідравлічні, пневматичні та механічні схеми приводів, виконувати розрахунки по підбору їх елементів, вимірювати тиск, витрату робочої рідини і потужність гідравлічних та пневматичних машин, проводити монтаж і регулювання найпростіших гідравлічних та пневматичних приводів з застосуванням норм і правил техніки безпеки, застосовувати набуті знання в реальних умовах виробництва.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування