Промислове та цивільне будівнитво

Industrial and civil construction

Освітня програма передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для розв'язання комплексних проблем в галузі проектування, зведення, експлуатації, діагностики та реконструкції будівель і споруд, інженерного забезпечення та обладнання будівельних об'єктів, проведення наукових досліджень і освітньої діяльності. Програма базується на знаннях чинного галузевого законодавства та нормативно-правової бази у сфері промислового та цивільного будівництва, уявленнях про сучасні тенденції та закономірності розвитку будівельної галузі.

 

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (1 кредит ECTS – 30 годин).

Вимоги до рівня освіти вступників

Базова або повна вища освіта

Форма здобуття освіти

Денна, заочна, заочно-дистанційна

Механізми визнання попереднього навчання

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів. Успішно захищена атестаційна магістерська робота.

Загальний профіль програми

Фахівці даного профілю займаються проектуванням, зведенням, експлуатацією і реконструкцією житлових, громадських та промислових будівель і інженерних споруд. 

Програмні результати навчання

– розвинені мовні компетенції та уміння до рівня СІ, необхідного для навчання та професійно-орієнтованого спілкування іноземною мовою; пізнання закономірностей психічної діяльності та індивідуально-психологічних властивостей особистості, професійне становлення особистості, як майбутнього фахівця з вищою освітою; здобуті теоретичні і практичні знання у галузі охорони праці, щодо створення здорових і безпечних умов праці та відповідних санітарно-побутових умов з метою підвищення ефективності та продуктивності праці без виробничих травм і аварій; організація і впровадження заходів з цивільної оборони; здійснення науко-дослідного супроводу процесів дослідження, проектування, зведення будівель та споруд; проведення досліджень і розробок в галузі технічних та природничих наук; впроваджувати енергозберігаючі технології; в умовах проектної і виробничої діяльності, враховуючи існуючі вимоги норм розраховувати фундаменти різного типу в складних інженерно-геологічних умовах, здійснювати підсилення та реконструкцію фундаментів, визначати напружено-деформований стан анізотропних ґрунтів; проводити паспортизацію, діагностику та оцінку технічного стану будівель і споруд; розробляти рішення по впровадженню новітніх технологій і проведення виробничо-технологічних процесів при капітальному ремонті та реконструкції будівель і споруд; розробка планів управління при будівництві та бізнес-планів, планування роботи підприємства та будівельної організації; проектування залізобетонних конструкцій інженерних споруд, урахування впливів агресивного середовища, розрахунок і проектування тонкостінних просторових конструкцій покриття, підсилення залізобетонних конструкцій; проектування металевих конструкцій спеціального призначення, підсилення конструкцій; прийняття та розробка інженерних рішень при проектуванні дерев’яних конструкцій споруд; розробка проектів виробництва робіт та технологічних карт, розробка проекта організації робіт по реконструкції будівельних об`єктів; розробляти заходи з удосконалення експлуатації будівель та споруд, здійснювати контроль за діяльністю підрозділів з дотримання правил експлуатації, ремонту та технічного обслуговування будівель і споруд; технологічна підготовка виробництва, розробка конструкторської та технологічної документації; складання проектно-кошторисної документації на зведення будівель і споруд, визначення техніко-економічних показників по проекту; здійснювати проектування будівель і споруд з використанням автоматизованих комплексів; здійснення управлінської діяльності в галузі будівництва.

Практика/Стажування

Переддипломна практика.

Обов’язкові чи вибіркові вікна мобільності

Продовження навчання в аспірантурі, стажування та підвищення кваліфікації в інших навчальних закладах.

Професійні профілі випускників

Перелік можливих посад, які можуть займати випускники після закінчення навчання: інженера-проектувальника; інженера в галузі цивільного будівництва; інженера з організації керування виробництвом; інженера з нагляду за будівництвом; інженера-конструктора; інженера з організації та нормування праці; інженера з організації, експлуатації та ремонту; інженера з проектно-кошторисної роботи; інженера з якості; інженера-лаборанта, інженера-інспектора; асистента, викладача вищих навчальних закладів; викладача професійних навчально-виховних закладів; лаборанта, старшого лаборанта, завідувача лабораторією; наукового співробітника; керівника виробничого і функціонального підрозділу; референта з маркетингу, рекламного агента.

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування