Туристичні ресурси України

Tourist resources of Ukraine

«Туристичні ресурси України» є обов’язковою навчальною дисципліною, що вивчається на рівні вищої освіти бакалавр спеціальностей 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа». В процесі вивчення дисципліни студенти досліджують природні, суспільно-історичні та інші види туристично-рекреаційних ресурсів, територіальні особливості їх поширення в Україні, аналізують туристичний потенціал територій, а також проблеми та перспективи його використання. Навчальний предмет забезпечує базові фахові компетентості майбутніх фахівців, оскільки туристично-рекреаційний потенціал території є основою розвитку туристичної індустрії регіонів в цілому. Мета і завдання навчальної дисципліни "Туристичні ресурси України" в системі підготовки фахівця в туристській галузі - ознайомити студентів із туристським потенціалом України, який використовується і може бути залучений для підняття іміджу України на світовому туристському ринку. Цей курс є одним із основних для введення в спеціальність «туризм». Завдання дисципліни: − формування у студентів чіткого розуміння об'єкту, предмету та завдань курсу як наукового напрямку в сучасних умовах; − на основі оцінки туристичних ресурсів нашої країни показати можливості розвитку туристичної діяльності за умов раціонального використання таких об'єктів; − виявити об'єктивні умови становлення туризму та зрозуміти тенденції його розвитку і національну специфіку; − проаналізувати сучасний стан туризму в Україні та передбачити тенденції його розвитку в майбутньому. Студенти повинні знати: − теоретичні, методичні та прикладні засади територіальної організації туристичного потенціалу в межах України. − cутність поняття та класифікації туристично-рекреаційних ресурсів; − природні туристично-рекреаційні ресурси України; − суспільно-історичні туристичні ресурси України − форми організації рекреаційної-туристичної діяльності. Заклади рекреації в Україні. − сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного господарства в Україні; − туристично-ресурсне районування території України. Студенти повинні вміти: − аналізувати туристичні ресурси території та здійснювати їх оцінку; − визначати туристичний потенціал території; − визначати проблеми і аналізувати перспективи розвитку рекреаційного (туристичного) господарства країни.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування