Регіональна економіка України

Regional economy of Ukraine

Навчальна дисципліна “Регіональна економіка України” є нормативною дисципліною для підготовки студентів спеціальності "Готельно-ресторанна справа" з галузі знань 24 "Сфера обслуговування" денної та заочної форм навчання, і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів за освітнім рівнем "бакалавр". Навчальна дисципліна готує фундамент до вивчення інших профілюючих економічних дисциплін. Предметом навчальної дисципліни є господарський комплекс України та її регіонів, економічні проблеми просторової організації суспільства, територіальні економічні системи, сукупність економічних, природно-ресурсних та демографічних факторів, що обумовлюють розвиток і розміщення продуктивних сил та формування регіональних економічних систем. Метою дисципліни "Регіональна економіка": формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки. Завдання дисципліни: засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів; об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів країни. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: – основні поняття та наукові засади дисципліни, – закономірності, принципи та методи вивчення розміщення продуктивних сил та регіональної політики, – особливості регіонального розвитку міжгалузевих комплексів в Україні, – державні стратегічні пріоритети регіональної політики, нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері регіональної політики, – систему показників регіональної економіки, – основні економічні, соціальні, екологічні проблеми регіонів, – механізми впливу регіональної політики на діяльність суб’єктів господарювання у регіоні, – особливості сучасних інтеграційних регіональних, міжрегіональних, міждержавних економічних процесів та інвестиційної політики регіонального розвитку; уміти: – на практиці використовувати методи вивчення розміщення продуктивних сил і регіонального розвитку, – характеризувати ресурсний потенціал України, – розкривати місце і значення окремих секторів економіки у виробництві та розподілі валового внутрішнього продукту в країни, – аналізувати сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів, основні проблеми адміністративно-територіального устрою і економічного районування України, – користуватися системою показників регіональних планів і програм, вести розрахунки на основі них, визначати наслідки впливу рішень у сфері регіональної політики на діяльність суб’єктів господарювання

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування