Гідроботаніка

Hydrobotany

Навчальна дисципліна «Гідроботаніка» забезпечує засвоєння студентами необхідного мінімуму знань про будівництво, розвиток та розмноження, систематику та екологію рослин, а також особливості будови та життєдіяльності власне водних рослин – водоростей та судинних макрофітів. На основі сформованої системи знань про особливості функціонування автотрофного блоку водних екосистем студенти набувають теоретичних знань та практичних навичок використання засобів цілеспрямованого керування процесами розмноження та розвитку фітобіоти з метою підвищення рибопродуктивності водного комплексного і рибогосподарського призначення та покращення якості рибницької продукції. Метанавчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців сучасних знань про будівництво, особливості життєдіяльності, закономірності розвитку, різноманітність та охорону водоростей та вищих водних рослин, як мешканців водного середовища. До цілої навчальної дисципліни входит вивчення: особливостей структурної і функціональної організації рослинної клітини та її органоїдів; будови рослинних тканин і вегетативних органів; особливостей розмноження, систематики, екології рослин; еколого-біологічних груп рослин, життєвих форм і типів стратегій в угрупованнях; основ фітоценології і альгології.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування