Гідробіологія

Hydrobiology

Предметом вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань про біологічні особливості кормових гідробіонтів ставок, озер, річок, водосховищ, морів (фітопланктону, зоопланктону і зообентосу) та формування практичних навичок при вивченні їх видового складу, біомаси, первинної та вторинної продукції, відповідної рибопродуктивності, що виходить із стану. розвиток кормової бази досліджуваних природних та штучних вод. Рибогосподарська гідробіологія вивчає кормові гідробіонти водою як кормову базу рибних та нерибних об'єктів, які людина культивує в природних та штучних умовах із забезпеченням населення харчовими продуктами і в першу чергу білком. Методом вивчення навчальної дисципліни є „гідробіологія” (гр. сл. hydor – вода, bios – життя, logos - наука) - поглиблене вивчення закономірностей протікання біологічних процесів у водах із створення основ для управління ними в інтересах людини. Завдання дисципліни: - ознайомлення студентів із середовищем життя кормових гідробіонтів: пелагіалі, бенталі, нейсталі; - вивчення видового складу, біопродуктивного потенціалу та динаміки чисельності на протязі вегетаційного сезону: фітопланктону, вищих водяних рослин, зоопланктону, зообентосу, перифітону, пелагобентосу; - набуття вмінь та навичок оцінювання показових рибопродукційних можливостей водом за рівнем розвитку кормової бази; - формування навичок розробки шляхів покращення кормової бази природних та штучних вод шляхом створення оптимальних умов для їх природного відтворення, розвитку, включаючи штучне культивування. У результатах вивчення дисципліни студенти повинні: знати: життєві форми кормових гідробіонтів – видовий склад фітопланктону, зоопланктону та зообентосу, шляхи та методи підвищення біологічної продукції водою в т.ч. кормових гідробіонтів, методи контролю за кормовою базою. вміти: визначати види складу гідробіонтів, їх біомасу, оцінювати продукційні можливості водою (первинну та вторинну продукцію, рибопродуктивність), що виходять з кормової бази досліджуваних вод.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування