Новий проект неформальної освіти

ННІ АКОТ разом з центром неформальної освіти НУВГП започаткували нову навчальну програму "Front-Enter". Група студентів спеціальностей «Інформаційні системи та технології» і «Професійна освіта. Цифрові технології» вже доєдналися до цього курсу підготовки web-розробників. Впродовж 6 місяців студенти матимуть змогу засвоїти теоретичні відомості та реалізувати власні проекти згідно запропонованої програми, підготовленої досвідченими менторами, яка містить, зокрема, такі блоки:
● Система контролю версій Git (40 годин) з фінальним проектом – репозиторій на GitHub з прикладами застосування вивчених операцій;
● Технології HTML та CSS (80 годин) з фінальним проектом – верстка макету для сайту-портфоліо;
● Мова програмування JavaScript (120 годин) з фінальним проектом – реалізація функціоналу для повноцінного сайту-портфоліо із можливістю редагування списку проектів;
● Технологія NodeJS/React (140 годин) з фінальним проектом – створення веб-застосунку для ведення списку задач із використанням React та серверу на NodeJS;
● Об’єктно орієнтований аналіз та проектування (120 годин) з фінальним проектом – створення веб-застосунку з використанням не менше 3 паттернів проектування.
Після завершення навчання учасники програми зможуть долучитися до доповнення та вдосконалення вже існуючих програмних продуктів, так і запропонувати і втілити ідею власного проекту.