1. Мартинюк Петро Миколайович директор ННІ АКОТ, голова НМР з якості ННІ АКОТ

2. Бабич Тетяна Юріївна заступник директора ННІ АКОТ

3. Прищепа Оксана Володимирівна заступник директора ННІ АКОТ, гарант ОПП Прикладна математика (бакалавр)

4. Герус Володимир Андрійович заступник директора ННІ АКОТ

5. Степанченко Ольга Миколаївна директор інноваційного підрозділу Інжинірингова лабораторія "НООСФЕРА", представник НУВГП в IT Cluster

6. Турбал Юрій Васильович в.о. завідувача кафедри КН і ПМ, гарант ОНП Комп’ютерні науки (PhD)

7. Древецький Володимир Володимирович завідувач кафедри АЕКіТ, гарант ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (магістр)

8. Грицюк Петро Михайлович завідувач кафедри КТ і ЕК

9. Круліковський Борис Борисович завідувач кафедри обчислювальної техніки, гарант ОПП Комп’ютерна інженерія (бакалавр, магістр)

10. Тадеєв Петро Олександрович завідувач кафедри вищої математики

11. Цецик Світлана Петрівна координатор з якості освіти ННІ АКОТ

12. Іванчук Наталія Віталіївна гарант ОПП Комп’ютерні науки (бакалавр)

13. Жуковський Віктор Володимирович гарант ОПП Інтернет речей (бакалавр)

14. Мічута Ольга Романівна гарант ОПП Комп’ютерні науки (магістр)

15. Остапчук Оксана Петрівна гарант ОПП Прикладна математика (магістр), координатор з якості освіти кафедри КН і ПМ

16. Гладка Олена Миколаївна гарант ОПП Інформаційні системи та технології (бакалавр), координатор з якості освіти кафедри КТ і ЕК

17. Рощенюк Алла Михайлівна гарант ОПП Професійна освіта. Цифрові технології (бакалавр)

18. Іващук Яків Григорович координатор з якості освіти кафедри вищої математики

19. Замрій Богдан Андрійович координатор з якості освіти кафедри обчислювальної техніки

20. Клепач Марко Миколайович гарант ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр)

21. Сафоник Андрій Петрович гарант ОПП Робототехніка та штучний інтелект (бакалавр)

22. Василець Святослав Володимирович гарант ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр)

23. Літковець Сергій Петрович гарант ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (магістр)

24. Давиденко Володимир Анатолійович гарант ОПП Smart-енергетика та електромобільність (бакалавр)

25. Давиденко Ніна Володимирівна гарант ОПП Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології (магістр)

26. Христюк Андрій Олексійович координатор з якості освіти кафедри АЕКіТ

27. Салівоник Наталія Олегівна студентка групи АКІТм-51

28. Федун Назар Олегович студент групи КН-21

29. Намчук Аліна Олегівна студентка групи КІ-31

30. Рудзінська Анна Миколаївна студентка групи ІСТ-31

31. Демчук Олена Станіславівна учений секретар НМР з якості ННІ АКОТ

Положення про НМР з якості

"Узагальнені результати опитування здобувачів вищої освіти ННІАКОТ щодо якості викладання та навчання за ІІ семестр 2019-2020 н.р."