Для бакалавра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 11 113 Прикладна математика ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) СТУПІНЬ бакалавр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр з прикладної математики (2016 р.)

Цвєткова Т.П.

 
 11 113 Прикладна математика ОСВІТЕЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Прикладна математика» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» галузі знань 11 «Математика і статистика». Кваліфікація: бакалавр з прикладної математики  (2019 р.)

Прищепа О. В.

 
 12  122 Комп’ютерні науки ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 Комп’ютерні науки РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський) СТУПІНЬ бакалавр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр з комп’ютерних наук (2017 р.)

Мартинюк П.М.

 
12122 Комп’ютерні наукиОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ «Комп'ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології Кваліфікація: бакалавр з комп'ютерних наук (2019 р.)

Іванчук Н.В.

 
 12 121 Інженерія програмного забезпечення  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр інженерії програмного забезпечення за спеціалізацією Інтернет речей (2017 р.)

Степанченко О.М.

 
12 121 Інженерія програмного забезпечення  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА "ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології КВАЛІФІКАЦІЯ бакалавр інженерії програмного забезпечення за спеціалізацією Інтернет речей (2019 р.) Жуковський В.В. 

Для магістра

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
 11 113 Прикладна математика ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) СТУПІНЬ магістр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ магістр з прикладної математики (2017 р.)

Мічута О.Р.

 
 12 122 Комп’ютерні науки ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 Комп’ютерні науки РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) СТУПІНЬ магістр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ магістр з комп’ютерних наук (2017 р.)

Турбал Ю.В.

 

 Для аспіранта

Шифр галузіКод, назва спеціальностіНазва програмиКерівникПрограма
12

122 Комп’ютерні науки

 ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Комп'ютерні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології КВАЛІФІКАЦІЯ доктор філософії (PhD) (2019 р.)   Турбал Ю.В.
 12

122 Комп’ютерні науки

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА Комп'ютерні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 122 Комп'ютерні науки КВАЛІФІКАЦІЯ доктор філософії (PhD) (2019 р.)

Турбал Ю.В.Відповідальний за внесення інформації                 Харів Наталія Олексіївна                                                  Зміни від 16.09.2020 р.