Чисельні методи математичної фізики(ПМ)

Numerical methods of mathematical physics

Розв’язування багатьох інженерно-технічних і наукових задач зводиться до розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь в частинних похідних, зокрема – для рівнянь математичної фізики. Тому виникла необхідність у застосуванні чисельних методів розв’язання відповідних задач. Отримання навиків застосування цих методів на практиці – є ключовим завданням дисципліни "Чисельні методи математичної фізики". Під час вивчення даної дисципліни студенти здобудуть знання, які допоможуть застосовувати сучасні розробки в напрямку моделювання процесів та систем, що застосовуються в різних сферах діяльності.

Solving many engineering, technical and scientific problems is to solve the boundary value problems for differential equations in partial derivatives, in particular - for mathematical physics equations. Therefore, it became necessary to apply numerical methods for solving the corresponding problems. Obtaining skills in applying these methods in practice is a key task of the discipline "Numerical methods of mathematical physics". During the study of this discipline, students will gain knowledge that will help apply modern developments in the direction of modeling processes and systems used in various fields of activity

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування