Міжнародна науково-практична конференція «Vin Smart Eco»

Що відбудеться 20-21 травня 2021 року в онлайн-форматі КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» запрошує науковців, освітян, громадських діячів, фахівців-екологів інспекцій, управлінь, експертів в галузі екологічної безпеки, студентів, аспірантів взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Vin Smart Eco»

  Наукові напрями роботи конференції:

1. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Цілі сталого розвитку. Розробка і впровадження екологічних інновацій у системі сталого розвитку. Регіональна екологічна політика. Стратегічна екологічна політика. Екологічний туризм в контексті сталого розвитку.

2. Теоретико-методологічні засади вирішення екологічних проблем. Проблеми і перспективи транскордонної співпраці у вирішенні екологічних проблем.

3. Проблеми збереження біотичного і ландшафтного різноманіття. Заповідна справа. Формування та реалізація Екологічної і Смарагдової мереж. Збалансоване природокористування.

4. Природні і антропогенні зміни компонентів довкілля: надр, ґрунтового покриву, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, біоти. Оцінка впливу на довкілля (ОВД). Моніторинг природних і антропогенних екосистем. Моделювання і прогнозування стану довкілля. Геоінформаційні системи і технології. Екологічний аудит, маркетинг, менеджмент. Системний аналіз та оцінка ризику.

5. Розробка сучасних екологічних технологій та інженерних засобів захисту довкілля. Інноваційні природоохоронні технології. Технології підвищення родючості ґрунтів, ефективності використання води, енергії, матеріалів, сировини. Органічне землеробство та екологічно чисті продукти. Екологічна безпека України для ситуацій природного, техногенного, соціально-політичного і військового характеру та прогнозування ризиків в контексті сталого розвитку.

6. Хімія довкілля і екотоксикологія. Екологія людини і екотрофологія. Екологія міського середовища.

7. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки. Інтегроване управління водними ресурсами. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії та екологічно безпечний транспорт.

8. Соціально-екологічні, еколого-етичні та психолого-педагогічні проблеми в екологічній освіті, культурі і вихованні для сталого розвитку. Правничі аспекти природокористування.

9. Партнерство освіти, науки, бізнесу, громадських організацій та державних інституцій у вирішенні регіональних екологічних проблем.

 Робочі мови конференції – українська, англійська, польська.

Для участі у конференції необхідно до 16 травня 2021 року надіслати на електронну адресу оргкомітету vinsmarteco2021@gmail.com заявку та тези доповіді (обсяг матеріалів – 2-4 повних сторінки формату А5, орієнтація – книжкова).

Детальніше з вимогами до оформлення матеріалів та умовами участі у конференції можна ознайомитися з прикріпленого інформаційного листа.Коментарі (0)

Середня оцінка 0 з 5 згідно 0 голосів
Коментарі відсутні

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2021 Національний університет водного господарства та природокористування