УМОВИ НАВЧАННЯ

Університет пропонує великий  вибір курсів, і ви можете ознайомитися з ними тут

Тривалість навчання:

Бакалавр: 3 роки 10 місяців;

Магістр: 1 рік 10 місяців;

Доктор філософії: 4 роки

 

Навчальний рік починається у вересні і закінчується в серпні наступного року:

1 семестр:

навчальний процес 01 вересня – 04 грудня

екзаменаційна сесія 05 грудня – 30 грудня

зимові канікули – січень

практичні заняття – лютий

2 семестр:

навчальний процес 27 лютого – 05 червня

екзаменаційна сесія 06 червня – 30 червня

навчальна/тренувальна практика – липень (4-6 тижнів)

літні канікули – серпень

Кожен студент отримає корпоративну пошту.

прізвище_xxYY@nuwm.edu.ua

Корпоративна пошта NUWEE базується на Google Gmail, частині хмарної освітньої системи Google; є єдиним базовим обліковим записом для спільного корпоративного доступу до інтерактивних ресурсів університету

Електронний розклад доступний за посиланням 

Розклад дня навчального процесу

1 пара : 08:00 – 09:20     5 пара: 14.35 – 15.55

2 пара: 09:40 – 11.00      6 пара: 16.05 – 17.25

3 пара: 11.15 – 12.35      7 пара: 17.35 – 18.55


Академічна успішність

Особистий електронний журнал і успішність студента доступні за посиланням

У КОЖНОМУ семестрі студент МАЄ максимум 8 освітніх компонентів (дисциплін/предметів) навчального плану

Кожна дисципліна складається з:

  • Лекція
  • Практичні заняття (семінари)
  • Індивідуальна робота (самоосвіта)
  • Контрольне тестування (на практичних заняттях)
  • Підсумковий контроль (екзамен)

Протягом семестру студент може отримати 100 балів з дисципліни: максимум 60 балів під час навчального процесу та максимум 40 балів на екзаменаційній сесії.

Загальна кількість балів за дисципліну

Оцінка за національною шкалою

Екзамен, диференційований залік

залік

90–100

відммінно

зараховано

82–89

добре

74–81

64–73

задовільно

60–63

35–59

незадовільно

незараховано, з можливістю перескладання

0–34

незадовільно

недопущено

 
60 балів з дисципліни вважається мінімальним для отримання права на переведення на наступний семестр.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування