АСПІРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА

Міністерством освіти і науки України оприлюднено наказ № 24 від 11.01.2024 р. «Про внесення зміни до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році». А тому, прийом в аспірантуру буде здійснюватися після набуття чинності Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році та розробки на його основі відповідних Правил прийому до аспірантури Національного університету водного господарства та природокористування у 2024 році. Слідкуйте за інформацією на вкладці «Вступ» щодо строків прийому в аспірантуру в 2024 році.

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора в якій вказують спеціальність, форму навчання та іноземну мову, яку складатимуть при вступі в аспірантуру;
 • особову картку з обліку кадрів;
 • автобіографію;
 • копію паспорта (документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію диплома про вищу освіту (магістра або спеціаліста);
 • копію додатку до диплома про вищу освіту;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • три кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) та копії документів, що їх підтверджують, або реферат за обраним науковим напрямом обсягом до 25 сторінок із рецензією;
 • медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності).

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та дипломів про вищу освіту, вступники пред’являють особисто.

Вступники до докторантури подають:

 • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту (протягом місяця з дня надходження документів відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради НУВГП);
 • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НУВГП, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;
 • копію диплома доктора філософії або кандидата наук.

Бланки (друкувати на одному аркуші)

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування