Університет

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

Національний університет водного господарства та природокористування  IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Директора Надслучанського інституту.

Претендент на посаду повинен мати: науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю інституту, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, а також повинен вільно володіти державною мовою та бути громадянином України.

Завідувачів кафедр:

 • · водної інженерії та водних технологій*;
 • · геології та гідрології**;
 • · охорони праці та безпеки життєдіяльності*;
 • · теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки**;
 • · комп’ютерних наук та прикладної математики*;
 • · екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства*;
 • · водних біоресурсів**;
 • · хімії та фізики**;
 • · економіки підприємства і міжнародного бізнесу**;
 • · іноземних мов**;
 • · журналістики та українознавства**;
 • · фінансів та економічної безпеки*;
 • · маркетингу*;
 • · суспільних дисциплін*;
 • · медико-психологічних дисциплін*.

До участі в конкурсі допускається: фахівець відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності до профілю кафедри,

* з науковим ступенем доктора наук та вченим званням,

** з науковим ступенем та вченим званням,

рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.

Професорів:

 • · геології та гідрології* – 1;
 • · промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд* – 1;
 • · мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки* – 1;
 • · охорони праці та безпеки життєдіяльності* – 1;
 • · будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання* – 2;
 • · теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства* – 1;
 • · транспортних технологій і технічного сервісу* – 1;
 • · водних біоресурсів * – 2;
 • · іноземних мов * – 1;
 • · журналістики та українознавства * – 2;
 • · менеджменту * – 3;
 • · маркетингу* – 1;
 • · державного управління, документознавства та інформаційної діяльності* – 1;
 • · обліку і аудиту ** – 5;
 • · автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій* – 3;
 • · вищої математики* – 1.

До участі в конкурсі допускаються: науково-педагогічні (наукові) працівники

* з науковим ступенем доктора наук та вченим званням

** з науковим ступенем доктора наук або вченим званням професора

відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності – понад два роки,

рівень наукової та професійної активності яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, зазначених у підпунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.

Примітка: частка ставки по посаді професора визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання;
 • документи, що підтверджують підвищення кваліфікації впродовж останніх п’ять років;
 • копії паспорта громадянина України;
 • копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • інформаційну довідку (для претендентів на посаду директора інституту);
 • документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох видів і результатів, передбачених для відповідної посади згідно з пунктом 30 Ліцензійних умов (для претендентів на посади науково-педагогічних працівників).

Термін подачі заяв до 8 травня 2021 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників в Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція) можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu .

Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.

Читайте нас також: 

               назад