Університет

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Національний університет водного господарства та природокористування IV рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр: 

• гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин: доцента– 2;
• геології та гідрології: доцента – 1;

 

• архітектури та середовищного дизайну: старшого викладача – 2доцента – 2;
• охорони праці та безпеки життєдіяльності: старшого викладача – 1,доцента – 1
• автомобільних доріг, основ та фундаментів: доцента – 1;
• мостів і тунелів, опору матеріалів і будівельної механіки: доцента – 3;
• технології будівельних виробів і матеріалознавства: доцента – 1;
• водопостачання, водовідведення та бурової справи: доцента – 1;

 

• автомобілів та автомобільного господарства: доцента – 2;
• транспортних технологій і технічного сервісу: старшого викладача – 1;
• будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання: доцента – 1;

 

• екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства: доцента – 1;
• туризму та готельно-ресторанної справи: доцента – 1;
• хімії та фізики: доцента – 3;
• землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики:старшого викладача – 1;
• геодезії та картографіїдоцента – 4старшого викладача – 1;

 

• комп’ютерних наук та прикладної математики: доцента – 4;
• вищої математикистаршого викладача – 1; доцента – 1;
• комп’ютерних технологій та економічної кібернетики: доцента – 2;
• автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій: старшого викладача – 2доцента – 5;
• обчислювальної техніки: старшого викладача – 1;

 

• спеціальних юридичних дисциплін: старшого викладача – 1
• правових природоохоронних дисциплін: старшого викладача – 1; доцента – 1;

 

• фізичної терапії, ерготерапіїдоцента – 1.

 

До участі в конкурсі допускаються:

на посаду доцента – науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням відповідно до профілю кафедри;

на посаду старшого викладача –  науково-педагогічні (наукові) працівники з науковим ступенем та/або вченим званням  або ступенем магістра відповідно до профілю кафедри;

на посаду асистента – науково-педагогічні працівники з науковим ступенем або вченим званням, або ступенем  магістра відповідно до профілю кафедри;

рівень наукової та професійної активності якого засвідчується виконанням за останні п’ять років не менше чотирьох видів ірезультатів, зазначених у пунктах 1-18 пункту 30 Ліцензійних умов.

 

Примітка: частка ставки по посаді визначається рішенням відповідної кафедри згідно з розподілом річного навантаження.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у відділ кадрів університету такі документи:

• заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора університету, написану власноруч;
• особовий листок з обліку кадрів (для претендентів, які не працюють в університеті);
• дві фотокартки розміром 4х6 см;
• автобіографію (для претендентів, які не працюють в університеті);
• копії документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання (для претендентів, які не працюють в університеті);
• матеріали про підвищення кваліфікації, стажування впродовж останніх 5 років;
• копії паспорта (для претендентів, які не працюють в університеті);
• копію трудової книжки, засвідчену кадровою службою за основним місцем роботи, із зазначенням дати засвідчення (для претендентів, які не працюють в університеті);
• згоду на збір та обробку персональних даних;
• документи для підтвердження рівня наукової та професійної активності, які засвідчують виконання за останні п’ять років не менше чотирьох умов, передбачених для відповідної посади згідно з пунктом 30 Ліцензійних умов.

Термін подачі заяв до 03 грудня 2020 року. З Порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування можна ознайомитись у відділі кадрів та на сайті університету http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/law/ndu.

Адреса університету: вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028, тел. (0362) 63-30-98, факс (0362) 63-32-09.назад