Структурні підрозділи

Штаб цивільного захисту

Адреса:  м. Рівне, вул. Соборна 11, навчальний корпус № 3, каб. 350

  (0362) 26-68-28

  v.m.panasiuk@nuwm.edu.ua

Склад підрозділу

Прізвище, ім'я, по батьковіПосадаE-mail
Панасюк Василь Миколайович Начальник штабу цивільного захистуv.m.panasiuk@nuwm.edu.ua

Штаб цивільного захисту є структурним підрозділом НУВГП і підпорядковується безпосередньо ректору Університету. У своїй діяльності штаб цивільного захисту керується Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно-правовими актами.
Порядок діяльності підрозділу з питань цивільного захисту або призначених осіб визначається відповідними положеннями про них або посадовими інструкціями.
Основними напрямками діяльності функціональної підсистеми цивільного захисту університету є:
- захист учасників освітнього процесу від НС у мирний час та в ОП, зменшення матеріальних витрат у разі їх виникнення;
- організація та здійснення заходів ЦЗ, пов’язаних із запобіганням і реагуванням на НС техногенного, природнього, соціального, воєнного, терористичного характеру та захист від їх факторів ураження учасників освітнього процесу, а також навчанням працюючого персоналу діям у НС.

 

Інформація станом на 08.07.2019 р.

Нормативні документи цивільного штабу захисту
Положення про штаб цивільного захисту

Про проведення інструктажів з питань техногенної безпеки

Щодо стану цивільного захисту

Доповідь про стан цивільного захисту в університеті за 2018 рік

НАКАЗ №00031

Щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту

НАКАЗ №00034

Про підсумки виконання заходів ЦЗ у 2018 р. та основні завдання на 2019 р.

ІНСТРУКЦІЯ

з питань техногенної безпеки для працівників Національного університету водного господарства та природокористування

Посадова інструкція