Публічна інформація

Сертифікати та ліцензія

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати бакалаврів за переліком 2015 року

Сертифікати магістрів за переліком 2015 року

Наказ МОН України від 19.07.2016 № 856 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»

Сертифікат університету

Сертифікати доктора філософії