Публічна інформація

Громадські обговорення доступні на офіційному форумі вузу

Кошториси та штатний розпис по КПКВ 2201160

Уточнений кошторис на 2014 рік КПКВ 2201160

Кошторис на 2015 рік КПКВ 2201160

Кошторис на 2016 рік КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.01.2015 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.09.2015 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.12.2015 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.01.2016 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.05.2016 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.09.2016 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.12.2016 КПКВ 2201160

Кошторис на 2017 рік

План асигнувань загального фонду на 2017 рік

План використання бюджетних коштів 2282 на 2017 рік

План використання бюджетних коштів 3210 на 2017 рік

Штатний розпис з 01.01.2017 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.09.2017 КПКВ 2201160

Наказ про встановлення посадових окладів від 18.12.2017 року

Штатний розпис з 01.01.2018 КПКВ 2201160

План використання буджетних коштів на 2018 рік

Кошторис на 2018 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2018 2201160 ф. 7д

Штатний розпис з 01.09.2018р.

Штатний розпис НУВГП з 01.01.2019 р. КПКВ 2201160

Штатний розпис НУВГП з 01.09.2019 р. КПКВ 2201160

Штатний розпис НУВГП з 01.01.2020 р. КПКВ 2201160

Кошторис на 2020 КПКВ 2201160

Штатний розпис з 01.01.2021р. КПКВ 2201160

Кошториси та штатний розпис по КПКВ 2201040 (наука)

Кошторис на 2016 рік КПКВ 2201040

План асигнув. загального фонду на 2016 рік КПКВ 2201040

План викор. бюдж. коштів на 2016 рік (2281) КПКВ 2201040

Поміс .план викор. бюджет. коштів на 2016 рік КПКВ 2201040

Штатний розпис з 01.01.2016 КПКВ 2201040

Штатний розпис з 01.05.2016 КПКВ 2201040

Кошторис на 2017 рік

План асигнувань загального фонду на 2017 рік

План використання бюджетних коштів 2281 на 2017 рік

План використання бюджетних коштів 3210 на 2017 рік

Кошториси та штатний розпис по КПКВ 2201190

Кошторис на 2017 рік

План асигнувань загального фонду на 2017 рік

План використання коштів  по КПКВ 2201160

План використ. бюдж. коштів 2282 на 2015 рік КПКВ 2201160

План використ. бюдж. коштів 3210 на 2015 рік КПКВ 2201160

Поміс. план викорис. бюдж. коштів на 2016 рік КПКВ 2201160

План використ. бюдж. коштів 3210 на 2016 рік КПКВ 2201160

План використ. бюдж. коштів 2282 на 2016 рік КПКВ 2201160

План асигнувань загаль. фонду на 2016 рік КПКВ 2201160

Звіт про використання та надходження коштів

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2014 рік

Довідка про отримані та використані асигнування за 2014 рік

Звіт про надход. та викор.коштів за 2015р. КПКВ 2201040

Звіт про надход. та викор.коштів за 2015р. КПКВ 2201160

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. № 7д. за 2017 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. № 7д. за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень ф. № 4-2 за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень ф. № 4-2д за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ф. № 4-1 за 2017 рік

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ф. № 4-1д за 2017 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф № 2д. за 2017 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф № 2д. за 2017 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф № 2д. за 2017 рік

ф. 1-дс Баланс за 2017 рік

ф. 2-дс Звіт про фінансовий результат за 2017 рік

ф. 3-дс Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

ф. 4-дс Звіт про власний капітал за 2017 рік

ф. 5-дс Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2018 2201040 ф. 7д

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2018 2201040 ф. 2д

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2018 2201160 ф. 2д

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2018 2201190 ф. 2д

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень 2201040 ф. 4-2д

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за І кв. 2018 2201160 ф. 4-2д

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І кв. 2018 2201040 ф. 4-1д

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І кв. 2018 2201160 ф. 4-1д

ф.-1дс Баланс за І кв. 2018

ф.-2-дс Звіт про фінансовий результат за І кв. 2018

ф. 1дс Баланс за ІІ кв. 2018

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ кв. 2018 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ кв. 2018 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ кв. 2018 2201190

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за ІІ кв. 2018

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ кв. 2018 2201160

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ кв. 2018 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за ІІ кв. 2018 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за ІІ кв.2018 2201040

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за ІІ кв. 2018 2201210

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ кв. 2018 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ кв. 2018 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ кв. 2018 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ кв. 2018 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІІ кв. 2018 2201190 загальний фонд

ф. 1дс Баланс за ІIІ кв. 2018

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за ІIІ кв. 2018

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за III кв. 2018 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за IІІ кв. 2018 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за IІІ кв. 2018 2201190

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за IІІ кв. 2018 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІIІ кв. 2018 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за IІІ кв. 2018 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за IІІ кв.2018 2201040

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за III кв. 2018 220140 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за III кв. 2018 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за III кв. 2018 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за III кв. 2018 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІIІ кв. 2018 2201190 загальний фонд

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за IІІ кв. 2018 2201210

ф. 1дс Баланс за 2018 рік

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за 2018 рік

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік 2201190

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2018 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2018рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за 2018 рік 2201040

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за 2018 рык 2201160

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2018 рік 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2018 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2018 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2018 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2018 рік 2201190 загальний фонд

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за 2018 рік 2201210

ф.3-дс Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

ф.4-дс Звіт про власний капітал за 2018 рік

ф.5-дс Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за І кв. 2019 рік

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2019 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2019 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2019 рік 2201190 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2019 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2019 рік 2201040 загальний фонд

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за І кв. 2019 рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за І кв. 2019 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І кв. 2019рік 2201160

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І кв. 2019 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2019 рік 2201190

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2019 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2019 рік 2201040

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за І кв. 2019 рік

ф. 1дс Баланс за І кв. 2019 рік

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за IІ кв. 2019 рік 2201210

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IІ кв. 2019 рік 2201160 спеціальний фонд .PDF

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІI кв. 2019 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІI кв. 2019 рік 2201380 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІI кв. 2019 рік 2201190 загальний фонд .PDF

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІI кв. 2019 рік 2201160 загальний фонд .PDF

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IІ кв. 2019 рік 2201040 загальний фонд .PDF

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за ІI кв. 2019 рік 2201160 .PDF

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за ІI кв. 2019 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІI кв. 2019рік 2201160

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІI кв. 2019 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІI кв. 2019 рік 2201380

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІI кв. 2019 рік 2201190

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІI кв. 2019 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІI кв. 2019 рік 2201040

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за ІI кв. 2019 рік

ф. 1дс Баланс за ІІ кв. 2019 рік – копія

ф. 1дс Баланс за ІІ кв. 2019 рік

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за IIІ кв. 2019 рік 2201210

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IIІ кв. 2019 рік 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IІI кв. 2019 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IІI кв. 2019 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІII кв. 2019 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІII кв. 2019 рік 2201190 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за ІII кв. 2019 рік 2201380 загальний фонд

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за ІII кв. 2019 рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за ІII кв. 2019 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІII кв. 2019рік 2201160

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІII кв. 2019 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2019 рік 2201380

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2019 рік 2201210

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2019 рік 2201190

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2019 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2019 рік 2201040

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за ІII кв. 2019 рік

ф. 1дс Баланс за ІІІ кв. 2019 рік

ф. 1дс Баланс за 2019 рік

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за 2019 рік

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік 2201190

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік 2201210

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік 2201380

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2019 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2019рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за 2019 рік 2201040

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за 2019 рік 2201160

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019 рік 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019 рік 2201190 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2019 рік 2201380 загальний фонд

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за 2019 рік 2201210

ф.3-дс Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

ф.4-дс Звіт про власний капітал за 2019 рік

ф.5-дс Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

ф. 1дс Баланс за І кв. 2020 рік

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за І кв. 2020 рік

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2020 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2020 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2020 рік 2201190

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І кв. 2020 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за І кв. 2020рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за І кв. 2020 рік 2201040

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за І кв. 2020 рік 2201160

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2020 рік 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2020 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2020 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2020 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за І кв. 2020 рік 2201190 загальний фонд

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за І кв. 2020 рік 2201210

ф. 1дс Баланс за IІ кв. 2020 рік

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за ІI кв. 2020 рік

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІI кв. 2020 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за І кв. 2020 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІI кв. 2020 рік 2201190

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІI кв. 2020 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІI кв. 2020рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за IІ кв. 2020 рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за ІI кв. 2020 рік 2201040

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за II кв. 2020 рік 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за II кв. 2020 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IІ кв. 2020 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IІ кв. 2020 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IІ кв. 2020 рік 2201190 загальний фонд

ф. 1дс Баланс за IІI кв. 2020 рік

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за ІIІ кв. 2020 рік

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2020 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2020 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІII кв. 2020 рік 2201190

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІII кв. 2020 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІII кв. 2020рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за III кв. 2020 рік 2201040

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за III кв. 2020 рік 2201160

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за III кв. 2020 рік 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за III кв. 2020 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IIІ кв. 2020 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IIІ кв. 2020 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за IIІ кв. 2020 рік 2201190 загальний фонд

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за IIІ кв. 2020 рік 2201210

ф. 1дс Баланс за 2020 рік

ф. 2 -дс Звіт про фінансовий результат за 2020 рік

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік 2201040

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік 2201160

ф. 2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2020 рік 2201190

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020 рік 2201040

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020рік 2201160

ф. 4-1д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за 2020рік 2201160

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за 2020 рік 2201040

ф. 4-2д Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за ін. джерелами власних надходжень за 2020 рік 2201160

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2020 рік 2201040 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2020 рік 2201040 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2020 рік 2201160 загальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2020 рік 2201160 спеціальний фонд

ф. 7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами за 2020 рік 2201190 загальний фонд

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за 2020 рік 2201210

ф. 7д.1 Звіт про заборгованість за окремими програмами за 2020 рік 2201210

ф.4-дс Звіт про власний капітал за 2020 рік

ф.5-дс Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік

База практик та відпочинку "Водник" с.Залізний Порт, Херсонська область

Кошторис на 2016 рік база практик та відпочинку Водник

План використ. бюдж. коштів 3210 на 2016 рік база практик та відпочинку Водник

План використ. бюдж. коштів 2282 на 2016 рік база практик та відпочинку Водник

Оплата за проживання в гуртожитках №1-8

Оплата за проживання в гуртожитках з 01.02.2016

Інше

Наказ про погодинну оплату праці з 01.12.2015р.

Наказ про погодинну оплату праці з 01.05.2016р.

Наказ про встановлення посадових окладів з 01.05.2016р.

Наказ про встановлення посадових окладів від 06.01.2017 року

Наказ про встановлення посадових окладів від 01.12.2016 року

Наказ про встановлення розмірів погодинної оплати праці від 06.01.2017 року

Наказ про встановлення розмірів погодинної оплати праці від 01.12.2016 року

Наказ про встановлення розмірів погодинної оплати праці від 05.01.2018 p.

Наказ про встановлення розмірів посадових окладів від 05.01.2018 р.

Додатки до наказу про оклади з 01.01.2019 року

Про встановлення розмірів погодинної оплати праці з 01.01.2019 року