Зустріч з Юрієм Рашкевичем

В рамках дводенного семінару  для голів галузевих експертних рад і їх заступників щодо проблем оцінювання якості освітніх програм та взаємовідносин  учасників акредитаційних процесів університет відвідав екс-заступник Міністра освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національного університету "Львівська політехніка", член Національного агентства  кваліфікації Юрій Рашкевич.

Тема доповіді Юрія Михайловича «Освітні програми: побудова, опис, визнання». 

Відео зустрічі: https://www.facebook.com/www.nuwm.edu.ua/videos/926338987762660/?hc_ref=ARSoRjgbk5bs1LMnSRwhQjBR5IQTwu7kV0gBMhBQkT938833tMBisqmXxOsi9NxfPns&fref=gs&dti=1512059079026893&hc_location=group

Свій виступ професор розпочав з поняття  «акредитація» у філософському змісті. Далі йшлося про роль і місце освітньої програми (далі ОП), стандарт вищої освіти і його структуру, рекомендації щодо формулювання програмних результатів навчання та компетентностей, місце стейкхолдерів, формати представлення ОП. Окрім того, Юрій Рашкевич говорив також про Національну рамку кваліфікацій та європейські кваліфікаційні метрики, методологію побудови студентоценрованих  освітніх програм, результат навчання, допустимий ступінь зміни контенту в ОП, дуальну освіту, практику… До слова, з осені 44 заклади фахової передвищої та вищої освіти беруть участь у пілотному проекті з  впровадження дуальної освіти, під час реалізації якого,  разом з роботодавцями, напрацьовуватимуть оптимальні способи використання такої форми освіти.

Після виступу виникла гаряча дискусія та було поставлено ряд питань як до доповідача, так і до представника НАЗЯВО, керівника  секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайла Винницького. Зокрема, учасники семінару цікавилися кількістю освітніх програм, за яку може відповідати одна особа-гарант;  підготовкою ОП відповідно до стратегії розвитку країни, порядком акредитації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю «архітектура та містобудування» й участі у цьому процесі роботодавців; співвідношенням навчальних дисциплін (курсів) – нормативної та вибіркової частин; максимальною  нормативною кількістю залікових одиниць для підготовки бакалавра за семестр та рік тощо.

За  словами керівника секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Михайла Винницького, процес акредитації ЗВО потрібно націлити  на якість, відійти від формалізму, при цьому впроваджувати холістичний підхід; академічна доброчесність та етика академічних взаємовідносин повинна мати місце  між усіма учасниками освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності. Освітні ж програми мають переглядатися та поступово оновлюватися і доповнюватися щороку, а не раз на п’ять років. 

Більше фото у http://nuwm.edu.ua/images/content/news/fb/fb.jpg

 

Читайте нас також: 

               

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Скринька довіри

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2024 Національний університет водного господарства та природокористування