ПРИЛЮДНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ

ПРИЛЮДНИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗАХИСТ

15 січня 2020 р. на кафедрі водної інженерії та водних технологій відбувся захист кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія (Гідротехніка, водні ресурси)» заочно-дистанційної форми навчання Галушка Івана Івановича на тему «Проект реконструкції осушувальної системи «Жижава» Стрийського району Львівської області». Керівник професор, доктор технічних наук Рокочинський Анатолій Миколайович.
Здобувач Галушко І.І. працює в Галицькому міжрайонному управлінні водного господарства Дністровського басейнового управління водних ресурсів.
І тому захист, що відбувся сьогодні, є результатом взаємодії освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів у Національному університеті водного господарства та природокористування.
Доцент кафедри водної інженерії та водних технологій Світлана Козішкуртназад