Навчальний семінар на виробництві ТОВ "ПРОФПОЛИВ"

Навчальний семінар на виробництві ТОВ "ПРОФПОЛИВ"

Викладачі НУВГП 15-16 січня 2020 року організували та провели навчальний семінар для працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОФПОЛИВ" (м. Київ). Зокрема наш університет представляли:

  • Веремеєнко Сергій Іванович, д.с.–г.н. професор, кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землеробства,  з лекціями «Генезис, склад, властивості та режими грунтів», «Грунти зони осушення та зрошення».
  • Скрипчук Петро Михайлович, д.е.н., професор кафедри менеджменту, прочитав лекцію «Інновації економіки природокористування».
  • Клімов, Сергій Васильович, к.т.н., завідувач кафедри гідроінформатики, з лекціями: «Реконструкція осушувальних систем: причини незадовільного стану та шляхи відновлення» та «Сучасні технології будівництва горизонтального трубчастого дренажу» .

В семінарі також прийняли участь Бортнік Тетяна Павлівна, к.с.-г.н., доцент, Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки (м. Луцьк) з лекцією  «Диференційоване удобрення сільськогосподарських культур» та Сіленко Володимир (БТУ-Центр, м. Київ) з лекцією «Сучасні технології та використання органічних рідких добрив у фертигації».

Метою проведення семінару було ознайомити працівників підприємства з новітніми засобами, технологіями та методиками, а також формування певного комплексу базових знань із запропонованих тем.

Слухачі семінару – фахівці-практики, які вже мають значний досвід з монтажу, налагодження та експлуатації систем крапельного поливу не тільки задавали цікаві питання з вирішення практичних проблем, але й поділились власним досвідом реалізації проектів систем зрошення на значній території України.

Керівник ТОВ «ПРОФПОЛИВ» Бойко Вадим Володимирович запропонував залучати наших студентів, зокрема спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» до проходження практик на базі підприємства, а найкращі студенти будуть мати можливість після закінчення навчання продовжити працювати в цій сучасній фірмі, що динамічно розвивається.назад