Інженерна гідравліка

Engineering hydraulics

Вивчення основних конструктивних залежностей та методів їх використання для гідравлічних розрахунків трубопроводів і каналів на рівномірний і нерівномірний рух, розлив, течії рідини в пористому середовищі є однією з важливих частин у підготовці спеціалістів за спеціальністю 192 «Будівництво та Цивільна інженерія". Дисципліна «Інженерна гідравліка» дає знання з основних гідравлічних розрахунків трубопроводів і каналів для рівномірного і нерівномірного руху рідини. Під час вивчення даної дисципліни студенти вміють визначати параметри та гідравлічні елементи перетину струму в напірних безнапірних системах під час приводної рідини та користуватися нормативною та довідковою літературою з питань, що вивчаються. При цьому використовуються знання, отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки, та формується спеціаліст для розрахунку гідравлічних параметрів та елементів нових технічних систем і технічних систем, які потребують реконструкції.

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Політика конфіденційності

Технічна підтримка сайту

Повідомити про корупцію

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2023 Національний університет водного господарства та природокористування