Рейтинг студентів щодо нарахування додаткових балів

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Рейтинг студентів ННІ права щодо нарахування додаткових балів до стипендії за результатами роботи у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.

 

ПІБ студента

Курс, шифр групи

Вид роботи

Додат-ковий бал

Примітки 

Гуль Владислав

1,
ПР-11

за активну участь в спортивному житті університету та членство в збірній НУВГП з баскетболу

3

СЗ №-2087 від 24.05.2022 (додаток 1)

Всього балів у Гуля В.

3 бали

 

Блошкіна Ольга

1,
ПР-11

за регулярне відвідування занять з фізичного виховання

2

СЗ №-2087 від 24.05.2022 (додаток 1)

Староста групи ПР-11

2

Розпорядження № 0221 від 01.09.2021 р. (додаток 2)

Блошкіна О.О. Суди загальної юрисдикції: сучасний стан і перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку сучасного права:

українські реалії та зарубіжний досвід», Рівне: ННІП НУВГП, 20 травня 2022 р. (програма конференції).

4

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

 

 

 

 

 

 

 

Переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Право" ( Блошкіна Ольга Олександрівна, студентка 1 курсу, групи ПР-11 (тема: «Вищий антикорупційний суд України: стан і перспективи»; науковий керівник – д.філос.н., професор Матвійчук А.В.)). Наказ № 33 від 14.02.2022 р.

4

Блошкіна О.О. ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ // The 7th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (December 22-24, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. - Р. 855-861.

2

Блошкіна О. О. ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ: ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ // The 6 th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (December 15-17, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. Р. 914-920.

2

Всього балів у Блошкіної О.

16 балів

 

 

Красько Зорина

 

 

 

 

 

2,
ПР-23

 

 

 

 

 

за регулярне відвідування занять з фізичного виховання

2

СЗ №-2087 від 24.05.2022 р. (додаток 1)

Красько Зорина Валеріївна (2 курс, ПР-23) Шляхи удосконалення волонтерської діяльності в системі безоплатної правової допомоги. Студентський вісник НУВГП. Вип 1(17)2022.

4

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міщук І.В., Красько З.В1. ОДНОСТАТЕВІ ШЛЮБИ В УКРАЇНІ: НЕПРИЙНЯТНО ЧИ НЕОБХІДНО? The XII International Science Conference «Topical tendencies of science and practice», December 07 – 10, 2021, Edmonton, Canada. Р.213-218.

2

Швець О.М., Красько З.В. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ ТА ЙОГО РИСИ // The XV International Science Conference «Trends in the development of practice and science», December 28 – 31, 2021, Oslo, Norway. Р.149-153.

2

Учасник Регіонального форуму "Шляхи протидії насильству", 30.11.2021 р. Рівне: ННІП НУВГП (сертифікат)

2

Переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Право" ( Красько Зорина Валеріївна, студентка 2 курсу, групи ПР-23 (тема: «Волонтерство у сфері безоплатної правової допомоги та шляхи його удосконалення»; науковий керівник – к.ю.н., професор Цимбалюк В.І.).). Наказ № 33 від 14.02.2022 р.

4

Всього балів у Красько З.

16 балів

 

Стріла Ірина

2,
ПР-23

за регулярне відвідування занять з фізичного виховання

2

СЗ №-2087 від 24.05.2022 р. (додаток 1)

Староста групи ПР-23

2

Розпорядження № 0221 від 01.09.2021 р. (додаток 2)

Стріла І. В., Якимчук М. Ю. Комунікативні компетентності детектива Національного антикорупційного бюро України. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2021. No 2(24) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2021/n2/2sivabu.pdf.

7

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

 

 

 

 

 

 

 

Стріла І.В. Тема доповіді: Розвиток правової культури у воєнний час. // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку сучасного права: українські реалії та зарубіжний досвід» 20 травня 2022 р. Рівне: ННІП НУВГП. (програма конференції)

4

Переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Право" ( Стріла Ірина Валеріївна, студентка 2 курсу, групи ПР-23 (тема: «Проблема боротьби з домашнім насильством в Україні крізь призму роботи правоохоронних органів»; науковий керівник – к.пед.н., доцент Гришко В.І.).). Наказ № 33 від 14.02.2022 р.

4

Всього балів у Стріли І.

19 балів

Сорокіна Вікторія

2,
ПР-21

Староста групи ПР-23

2

Розпорядження № 0221 від 01.09.2021 р. (додаток 2)

Всього балів у Сорокіної В.

2 бали

 

Соломко Сніжана

2,
ПР-22

1. Міщук І.В., Соломко С.С.ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ФІКТИВНИЙ ШЛЮБ» // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права, № 5, 2021. - С. 87-91.

7

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

Всього балів у Соломко С.

7 балів

 

Киричук Богдана

 

 

 

 

 

 

 

2,
ПР-21

 

 

 

 

 

 

 

Міщук І.В., Киричук Б.С. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ЄСВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЗА ЗАХИСТОМ ПОРУШЕНИХ, НЕВИЗНАНИХ ЧИ ОСПОРВАНИХ ПРАВ // The XIII International Science Conference «Perspectives of development of science and practice», December 14 – 17, 2021, Prague, Czech Republic. - Р.184-187.

2

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міщук І.В., Киричук Б.С. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ // Аналітично-порівняльне правознавство – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». - №3, 2021. - С. 265-270.

7

Киричук Б.С. Системний аналіз звернень громадян України до Європейського суду з прав людини: порівняльно-правовий аспект. XІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», 19 травня 2022 р. м. Рівне: РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (програма конференції).

3

КИРИЧУК Б.С. Правосуддя та медіація як конкурентні системи вирішення сімейних конфліктів. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку сучасного права: українські реалії та зарубіжний досвід», 20 травня 2022 р.(програма конференції)

4

Киричук Б.С. Проблема формування самодостатніх територіальних громад та стратегія їхнього економічного розвитку. Регіональна науково-практична он-лайн конференція «АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 24 березня, 2022 р. м. Рівне: ННІП НУВГП. (програма конференції).

2

Переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Право" ( Киричук Богдана Сергіївна, студентка 2 курсу, групи ПР-21 (тема: "Європейський суд з прав людини як суб’єкт захисту законних прав та інтересів українських громадян»; науковий керівник – к.ю.н., професор Міщук І.В.).). Наказ № 33 від 14.02.2022 р.

4

1. Киричук Б.С. Європейський суд з прав людини як суб'єкт захисту законних прав та інтересів українських громадян. Круглий стіл «Актуальні напрями студентської науки», 18 травня 2022 року, м. Рівне: НУВГП.

2

Диплом ІІ ступеня в номінації "Кащий студент науковець НУВГП", що проходив в рамках відзначння Фестивалю науки-2022.

2

Всього балів у Киричук Б.

26 балів

Піхотіна Олександра

3,
ПР-33

за активну участь у спортивному житті університету та членство у збірній НУВГП з волейболу)

3

СЗ №-2087 від 24.05.2022 р. (додаток 1)

Проблемні аспекти у роботі приватних детективів щодо пошуку людей. Студентський вісник НУВГП. Вип 1(17)2022.

4

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

Всього балів у Піхотіна О.

7 балів

 

Остапович Анна

3,
ПР-32

За роботу у студентському профкомі ННІП НУВГП

3

Подання Голови Студпрофкому ННІП від 24.05.2022 р. (додаток 4)

Всього балів у Остапович А.

3 бали

 

Шнайдер Аміна

 

3,
ПР-33

 

1. Шнайдер А. Поняття, ознаки та принципи формування об'єднаної територіальної громади в Україні, Регіональна науково-практична он-лайн конференція «АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», 24 березня 2022 р. м. Рівне: ННІП НУВГП (програма конференції)

2

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

 

Шнайдер А. Роль прокурора у господарському процесі. Матеріали Всеукраїнській науково-практичній конференції «Функціонування правоохоронних органів в умовах сучасності», 29.10.2021 р. м. Рівне. НУВГП.  С. 72-75

2

Подання Заступника директора ННІП з наукової та виховної роботи (додаток 6)

Подвірна О., Шнайдер А. Проблемні питання застосування електронних доказів у господарському процесі: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.№ 67 (2021). С. 110-113. 7
ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  I Міжнародна науково-практична конференція “THE LATEST PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”, 11-14 січня 2022 р.,Бостон, США (сертифікат) 2

Всього балів у Шнайдер А.

11 балів

 

Пелешок Інна

3,
ПР-32

За результатами роботи у профбюро ННІП

4

Подання голови профкому студентів (додаток 5)

Якимчук М.Ю., Пелешок І.І. БОРОТЬБА З ПОШИРЕННЯМ COVID-19: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ, Міжнародне право; порівняльне правознавство, Приватне та публічне право № 4/2021, с. 155- 160.

7

СЗ 2370 Сектору студентської наукової роботи (додаток 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пелешок І.І. Порушення прав дітей в воєнний період. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку сучасного права: українські реалії та зарубіжний досвід», 20 травня 2022 р. м. Рівне: ННІП НУВГП (програма конференції)

4

Переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Право" ( Пелешок Інна Ігорівна, студентка 3 курсу, групи ПР-32 (тема: «Проблемні питання адміністративної відповідальності за недотримання вимог карантину COVID-19»; науковий керівник – к.ю.н., професор Міщук І.В.).). Наказ № 33 від 14.02.2022 р.

4

Учасник круглого столу «Актуальні проблеми студентської науки» 18.05.2022, тема доповіді: Проблемні питання адміністративної відповідальності за недотримання вимог карантину COVID-19, 18 травня 2022 року, м. Рівне: НУВГП.

2

Диплом І ступеня в номінації "Кащий студент науковець НУВГП", що проходив в рамках відзначння Фестивалю науки-2022.

3

Всього балів у Пелешок І.

24 бали

 

 

 

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування