НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

     
   Навчально-наукова лабораторія юридичної інженерії є правонаступницею навчально-наукової лабораторії правової інформатики та створена рішенням Вченої ради НУВГП 29 січня 2021 року. 
    У своїй діяльності навчально-наукова лабораторія юридичної інженерії ННІП Університету керується законодавством України: Законом України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, Законом України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII, Указом Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» № 344/2013 від 25 червня 2013 р., Статутом Національного університету водного господарства та природокористування та Положенням «Про навчально-наукову лабораторію юридичної інженерії Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування», затвердженим Вченою радою Університету та введеним в дію наказом ректора Університету.

    Метою Навчально-наукової лабораторії юридичної інженерії ННІП Університету є:

  • провадження наукової, науково-технічної й науково-організаційної діяльності;
  • сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів правничої освіти шляхом забезпечення тісного зв’язку наукових досліджень з освітнім процесом ННІП Університету;
  • підвищення рівня теоретичних й практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;
  • надання додаткових можливостей для науково-дослідної роботи науково-педагогічним працівникам ННІП Університету;
  • проведення наукових досліджень у сфері діджиталізації юридичної діяльності, а також опрацювання, систематизації та візуалізації правової інформації;
  • розширення співробітництва Навчально-наукового інституту права Національного університету водного господарства та природокористування із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями.

     Діяльність лабораторії сприяє популяризації серед здобувачів вищої освіти ідей діджиталізації соціальних та управлінських процесів, зокрема – правничої сфери:
     • При лабораторії діє гурток правової інформатики. Учасники гуртка здійснюють дослідження застосування сучасних інформаційних технологій в правничій діяльності. Результатом діяльності гуртка є збірник наукових праць «Правова інформатизація: сучасний стан та перспективи розвитку».
   • Всі студенти та працівники ННІП можуть безкоштовно використовувати інформаційно-правову систему «Право України», для цього потрібно мати лише корпоративну пошту для реєстрації.
     • Створена та регулярно оновлюється електронна бібліотека ННІП навчальними матеріалами та підручниками.
     • За допомогою інформаційної системи «Абітурієнт», яка була розроблена в  лабораторії, здійснюється аналіз анкет випускників шкіл з метою подальшої профорієнтаційної роботи та запрошення майбутніх абітурієнтів на навчання в НУВГП та ННІП зокрема.
     • За допомогою платформи Google Sheet розроблено внутрішній електронний індивідуальний план для викладачів ННІП, за допомогою якого можна ефективно та автоматично контролювати виконання запланованих завдань на поточний навчальний рік.
     •  для всіх студентів та працівників ННІП організовано безкоштовний доступ до аналітично-правової системи ZakonOnline, що дозволяє швидко знайти необхідний нормативний акт, судове рішення або правову позицію.
     Всі комп'ютери навчально-наукової лабораторії у 2020 році були замінені на нові та потужні (на базі процесорів AMD Ryzen 3,2 GHz).

Керівництво Навчально-наукової лабораторії юридичної інженерії:
Завідувач лабораторії - Кубай Олександр Васильович здійснює оперативне керівництво, забезпечує організацію діяльності лабораторії; несе персональну відповідальність за організацію й планування діяльності, результативність виконання завдань; забезпечує дотримання правил і норм з охорони праці.

В навчально-науковій лабораторії юридичної інженерії розроблені та постійно вдосконалюються та наповнюються даними такі інформаційно-аналітичні системи:

«Індивідуальний план викладача» – електронний журнал, який дозволяє планувати та контролювати виконання всіх видів діяльності викладачів ННІП – навчальної, наукової, методичної, організаційної та виховної, інноваційної.

«Абітурієнт» – реляційна база даних, яка на основі соціологічного опитування учнів дозволяє аналізувати їхні вподобання щодо:

  • вибору майбутньої професії;
  • закладу вищої освіти;
  • регіону та країни подальшого навчання;
  • бажання співпрацювати та отримувати інформацію про навчання в НУВГП та ННІП зокрема.

«Випускник» – електронні взаємозв’язні таблиці, в яких зберігаються дані про випускників ННІП за весь період існування інституту. Збережена інформація дозволяє аналізувати працевлаштування випускників, їхню роботу за фахом, здійснювати порівняльний аналіз випусків різних років.

«Практика» – інформаційно-аналітична система, яка дозволяє аналізувати інформацію про проходження різних видів практик студентами ННІП. Система зберігає оцінки за практику, інформацію про місця проходження практики, номери договорів, терміни проходження і т.д.При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Image

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

Image

При використанні матеріалів - посилання на сайт  обов'язкове

Всі права захищені законодавством України

Технічна підтримка сайту

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11,

тел. (0362) 63-32-09

mail@nuwm.edu.ua

Наші координати

2022 Національний університет водного господарства та природокористування